Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne (WT-DKS-N-P-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mediów, komunikacji społecznej, etycznych i prawnych norm komunikacji, ekonomii oraz rozumienia otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci rozwijają umiejętności tworzenia i krytycznej interpretacji przekazu oraz technologii mediów w wybranej specjalizacji.

Na kierunku dostępne są specjalności: dziennikarstwo ogólne i dziennikarstwo kulturowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w mediach tradycyjnych i społecznościowych, instytucjach medialnych, w branży public relations, agencjach reklamowych, firmach tworzących multimedia, branży digital, może też prowadzić małą lub średnią firmę, kierować projektami oraz zarządzać komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach.

Na drugim roku studenci wybierają dwie z dziesięciu dostępnych specjalizacji. W czasie studiów mają do dyspozycji nowoczesne pracownie - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, Radio UKSW, Sala Kinowa, Pracownia Technik Komputerowych i Internetu, a także specjalistyczny sprzęt - kamery, mikrofony, miksery, komputery multimedialne, serwery www, systemy transmisji oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie grafiki, montaż dźwięku i wideo, projektowanie publikacji oraz programowanie.

Program studiów przewiduje odbycie trzykrotnych praktyk zawodowych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018. Program
studiów określono Uchwałą nr 375-2016 Rady Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/