Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne (WT-DKS-N-P-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów licencjackich kierunku - dziennikarstwo są przygotowani do pracy w mediach na stanowiskach reporterskich, redaktorskich: w działach promocji , reklamy i public relations; mogą być webmasterami i administratorami stron internetowych. Bazę intelektualną stanowi wiedza z zakresu humanistyki, rozszerzona o zagadnienia filozoficzne i teologiczne. Absolwent potrafi samodzielnie oceniać rzeczywistość, rozumieć zachodzące w świecie procesy i przemiany oraz krytycznie do nich podchodzić.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018. Program
studiów określono Uchwałą nr 375-2016 Rady Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
Dziennikarstwo ogólne I rokECTSwykćwlek_nowszkzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie230kol
Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiego230kol
Dziennikarskie źródła informacji230kol
Gatunki dziennikarskie230kol
Historia mediów i dziennikarstwa230kol
Historia Polski XX i XXI wieku330e
Informacja i komentarz dziennikarski230kol
Kościół katolicki na świecie i w Polsce230kol
Krytyczny odbiór przekazów medialnych230kol
Media w Polsce43030e
Nauki o komunikowaniu660e
Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie330e
Podstawy prawa dla dziennikarzy230kol
Podstawy etyki dziennikarskiej330e
Public relations230kol
Prawo mediów330e
Rzecznictwo prasowe230kol
Systemy medialne na świecie230kol
Technologie informacyjne mediów230kol
Wstęp do filozofii230kol
Zintegrowany marketing medialny230kol
Wszystkie przedmioty językowe460
Razem:5645024060
Komunikacja medialno-kulturowa I rokECTSwykćwlek_nowszkzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Analiza bieżących wydarzeń kulturalnych230kol
Dziennikarskie źródła informacji230kol
Gatunki dziennikarskie230kol
Historia mediów i dziennikarstwa230kol
Historia Polski XX i XXI wieku330e
Kompetencje kulturowe i artystyczne dziennikarza33030e
Kościół katolicki na świecie i w Polsce230kol
Komunikacja kulturowa230kol
Media w Polsce43030e
Nauki o komunikowaniu660e
Podstawy prawa dla dziennikarzy230kol
Podstawy etyki dziennikarskiej330e
Public relations230kol
Prawo mediów330e
Podstawy warsztatu dziennikarskiego23030kol
Systemy medialne na świecie230kol
Technologie informacyjne mediów230kol
Wiedza o kulturze230kol
Wstęp do filozofii230kol
Zarys historii kultury materialnej330e
Wszystkie przedmioty językowe460
Razem:5557015060