Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne (WT-DKS-N-P-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018. Program
studiów określono Uchwałą nr 375-2016 Rady Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/