Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne (WT-DKS-N-P-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studentom dziennikarstwa dostarczana jest podstawowa wiedza o: współczesnych naukach o mediach i komunikowaniu społecznym, etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne, zasadach funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych. Studenci uczeni są: rozumienia kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, orientacji we współczesnych instytucjach i procesach społecznych, kreatywnej pracy zespołowej w mediach, etycznej odpowiedzialności zawodowej. Studenci rozwijają umiejętności tworzenia i krytycznej interpretacji tekstów medialnych, dedykowane konkretnym technologiom medialnym, zależnie od bloku praktycznego.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy, nie tylko jako dobrze przygotowanych do pracy zawodowej dziennikarzy z opanowanym warsztatem dziennikarskim, ale także przygotowuje ich do roli liderów społecznych wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji. Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą mogli podjąć pracę jako: redaktorzy prasowi, radiowi, telewizyjni, wydawcy, pracownicy agencji public relations, agencji reklamowych, instytucji kultury i organizacji społecznych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zatwierdzone Uchwałą nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018. Program
studiów określono Uchwałą nr 375-2016 Rady Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/