Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne

Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Historia sztuki

Celem kształcenia na kierunku historia sztuki(I st.) jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju sztuki europejskiej (w tym polskiej) od starożytności po czasy współczesne, poznania jej specyfiki przedmiotowej oraz metod analizy i interpretacji dzieł sztuki. Na kierunku dostępne są przedmioty do wyboru oraz moduły zajęciowe, umożliwiające pogłębienie zainteresowań w wybranym zakresie (Opis i analiza dzieła sztuki; Sztuka świata), bądź nabycia kwalifikacji nauczycielskich (Dydaktyka historii sztuki).

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych, galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, muzeach, współpracować z wydawnictwami branżowymi lub podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Historia sztuki studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
cw_ter_2 - Ćwiczenia terenowe 2
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Historia Sztuki I rokECTSwykćwcw_tercw_ter_2konlek_nowleklek_staprsemzal
Wstęp do metodologii historii sztuki230zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura230zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura115zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne230zoc
Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki130zoc
Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska460e
Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska460zoc
Architektura średniowieczna Europy230e
Architektura średniowieczna Polski460zoc
Plastyka średniowieczna Europy460e
Plastyka średniowieczna Polski460zoc
Ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowieczna230e
Ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowieczna230zoc
Lektorat języka łacińskiego360zoc
Ćwiczenia terenowe - Toruń0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia0,566zoc
Ćwiczenia terenowe - Lublin0,56zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Fakultety do wyboru dla 1 roku1690zoc
Język polski akademicki2
Razem:53,5360315186156060

1 - Do wyboru 3 z 4 wykładów fakultatywnych

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Historia Sztuki II rokECTSwykćwcw_tercw_ter_2konlek_nowleklek_staprsemzal
Architektura nowożytna Europy230e
Architektura nowożytna Polski460zoc
Plastyka nowożytna Europy460e
Plastyka nowożytna Europy460zoc
Plastyka nowożytna Polski460e
Plastyka nowożytna Polski460zoc
Klasycyzm i romantyzm230e
Klasycyzm i romantyzm23030zoc
Ikonografia nowożytna230e
Ikonografia nowożytna230zoc
Historia filozofii230zoc
Antropologia sztuki2,530zoc
Metodologia pracy naukowej460zoc
Lektorat języka łacińskiego360zoc
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych230zoc
Ćwiczenia terenowe - Gdańsk218zoc
Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Pułtusk0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Węgrów0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Łowicz0,56zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)330zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Razem:57,534536042456060
Historia Sztuki III rokECTSwykćwcw_tercw_ter_2konlek_nowleklek_staprsemzal
Sztuka nowoczesna460e
Sztuka nowoczesna460zoc
Sztuka II połowy XX wieku460e
Architektura XIX wieku230zoc
Architektura XX-XXI w.230e
Historia rzemiosła artystycznego460e
Historia rzemiosła artystycznego460zoc
Ćwiczenia terenowe - Kraków324zoc
Ćwiczenia terenowe - Nałęczów - Kozłówka0,56zoc
Ćwiczenia terenowe - Łódź0,56zoc
Praktyki studenckie390zal
Seminarium licencjackie1060e
Monografy w języku angielskim630zoc
Wykłady monograficzne8120zoc
Moduły do wyboru dla 3 roku116120120m
Razem:71510240369060

1 - Student wybiera Moduł Opis i analiza dzieł sztuki oraz Historia sztuki świata lub Moduł zajęć przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela - nauczyciel historii sztuki (28 ECTS, 540h)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/