Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WF-ZPS-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Instytut Psychologii WFCh prowadzi jednolite studia magisterskie z psychologii w trybie niestacjonarnym. limit miejsc wynosi 80. Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątkowe popołudnia i w weekendy. Plan 5-letnich studiów zawiera obejmuje niektóre przedmioty filozoficzne takie jak: logika i metodologia nauk, historia filozofii, wybrane zagadnienia filozoficzne i antropologiczne, a także anatomię i fizjologię układu nerwowego. W programie studiów realizowane są wszystkie istotne dla psychologa przedmioty; psychologia ogólna, rozwojowa, różnic indywidualnych, kliniczna, społeczna, stresu i pracy wraz z ćwiczeniami. Kadrę wykładowców stanowią profesorowie i młodsi pracownicy naukowi macierzystej uczelni, a także profesorowie innych uczelni.

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw( ewolucjonistycznej , psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej , humanistycznej itd.). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować rożne procesy psychiczne i  emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna  wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w doborze narzędzi o diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystyczne do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych.. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Jest merytorycznie przygotowany do pracy w na stanowisku psychologa min. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba, diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

Zapraszamy na stronę Instytutu: www.psychologia.uksw.edu.pl

http://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/WFCH%20Psychologia.pdf

http://wfch.uksw.edu.pl/node/431

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych i diagnozowania zachowania oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studiów niestacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie