Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DTE-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 276-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia I rokECTSwykćwkonlek_nowlek_stapmprzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej130kol
Wprowadzenie w chrześcijaństwo330kol
Etyka230kol
Logika21515kol
Metafizyka330e
Język łaciński130zoc
Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteronomistyczna330e
Historia Kościoła w starożytności230kol
Psychologia ogólna230kol
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej330e
Psychologia rozwojowa230kol
Antropologia filozoficzna330e
Filozofia Boga330e
Teoria poznania330e
Technologia informacyjna230kol
Wstęp do teologii230kol
Liturgika fundamentalna330e
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Patrologia330e
Patrologia130kol
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych21515kol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej330e
Język łaciński130zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:58525120306060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Teologia II rokECTSwykćwkonlek_nowlek_stapmprzal
Rok liturgiczny230kol
Wprowadzenie do Pisma Świętego330e
Język łaciński130zoc
Katechetyka fundamentalna330e
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne330e
Język grecki (biblijny)1,530kol
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Dydaktyka ogólna230kol
Pedagogika ogólna230kol
Teologia domatyczna - Bóg Jedyny, Trójca Święta330e
Teologia fundamentalna330e
Teologia moralna fundamentalna43030e
Stary Testament - księgi historyczne330e
Język grecki (biblijny)1,530kol
Język łaciński130zoc
Historia Kościoła we współczesności230kol
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne330e
Pedagogika ogólna230kol
Pedagogika specjalna21515kol
Teologia dogmatyczna - Bóg Jedyny Stwórca330e
Teologia fundamentalna230zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Wykłady fakultatywne1460e
Razem:5955510560120

1 - wykaz wykładów fakultatywnych do wyboru podany na stronie Wydziału

Teologia III rokECTSwykćwkonlek_nowlek_stapmprzal
Teologia duchowości660e
Teologia pastoralna330e
Teologia pastoralna015zal
Język hebrajski (biblijny)230kol
Rok liturgiczny230kol
Badania i realizacja projektów230zal
Katechetyka fundamentalna330e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe445e
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe215kol
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia230kol
Stary Testament - księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna - chrystologia, soteriologia330e
Teologia dogmatyczna - sakramentologia230kol
Teologia dogmatyczna - sakramentologia330e
Teologia moralna życia osobistego430e
Teologia moralna życia osobistego215zal
Teologia moralna życia osobistego015kol
Stary Testament - księgi prorockie33030e
Język hebrajski (biblijny)230kol
Wstęp do prawa kanonicznego230kol
Religiologia230kol
Dydaktyka katechetyczna230kol
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia330e
Seminarium magisterskie11460e
Razem:725701501560

1 - wykaz seminariów magisterskich do wyboru podany na stronie Wydziału

Teologia IV rokECTSwykćwkonlek_nowlek_stapmprzal
Teologia moralna życia społecznego330e
Liturgika – sakramenty330e
Ekumenizm230kol
Deuterokanoniczne Księgi Starego Testamentu230kol
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie330e
Badania i realizacja projektów230zal
Teologia życia mistycznego330e
Teologia moralna życia społecznego230zal
Katolicka nauka społeczna230kol
Duszpasterstwo chorych i hospicyjne21515kol
Teologia dogmatyczna - Łaska330e
Teologia moralna życia społecznego215zal
Nowy Testament - pisma Janowe i listy katolickie215kol
Ekumenizm230kol
Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia330e
Wykłady monograficzne1660e
Seminarium magisterskie21460e
Razem:59465105

1 - wykaz wykładów monograficznych do wyboru podany na stronie Wydziału

2 - wykaz seminariów magisterskich do wyboru podany na stronie Wydziału

Teologia V rokECTSwykćwkonlek_nowlek_stapmprzal
Badania i realizacja projektów230zal
Ex universa theologia10*e
Praktyki6160zal
Wykłady specjalizacyjne460e
Wykłady fakultatywne1460e
Wykłady monograficzne2990e
Seminarium magisterskie31460e
Razem:4927030160

1 - wykaz wykładów fakultatywnych do wyboru podany na stronie Wydziału

2 - wykaz wykładów monograficznych do wyboru podany na stronie Wydziału

3 - wykaz seminariów magisterskich do wyboru podany na stronie Wydziału

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/