Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzeologia > Muzeologia - studia I stopnia

Muzeologia - studia I stopnia (WH-MU-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia kierunku MUZEOLOGIA, jest zdobycie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych (w szczególności nauk o kulturze i religii) i innych niezbędnych do pracy w muzeach i ośrodkach kultury, z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki,historii,ochrony zabytków i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach".

Na kierunku, dostępne są moduły Rzeczoznawstwo i rynek sztuki i Zarządzanie kulturą (moduł prowadzony jest wspólnie z kierunkiem kulturoznawstwo).

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku MUZEOLOGIA będzie przygotowany do pracy w muzeach, innych instytucjach kultury, parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznych, odpowiadających za nadzór nad muzeami,w szczególności, na wszystkich stanowiskach, związanych z wykonywaniem ustawowych zadań muzeów, m.in. prowadzeniem działalności edukacyjnej, przygotowywaniem wystaw stałych i czasowych, współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, właściwymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zbiorów (w tym - konserwatorskim).

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Muzeologia, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 124/2015 z dnia 17 września 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 54/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Muzeologia I rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Wstęp do muzeologii muzealnictwa330e
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa230zoc
Kultura artystyczna - architektura muzeum230zoc
Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)230zoc
Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)33030 lub 15e
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)460zoc
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)460 lub 30zoc
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)230 lub 15zoc
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230e
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230zoc
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230 lub 15zoc
Kultura artystyczna-dizajn w muzeum230zoc
Kultura artystyczna-dizajn w muzeum23030 lub 15zoc
Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum230 lub 15zoc
Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej330 lub 15zoc
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)330zoc
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)330 lub 15e
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)230zoc
Kultura języka230 lub 15zoc
Tradycja antyczna23030zoc
Tradycja biblijna230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:561502707560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Muzeologia II rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)330 lub 15e
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)230 lub 15zoc
Etnografia z elementami metodologii230 lub 15zal
Etnografia z elementami metodologii23030 lub 15zoc
Archeologia w muzealnictwie z elementami metodologii26060 lub 15zoc
Historia techniki z elementami metodologii230 lub 15zal
Historia techniki z elementami metodologii23030 lub 15zoc
Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)230 lub 1530zoc
Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)230 lub 15zoc
Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)330 lub 15e
Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)260 lub 30zoc
Etyka330 lub 15zoc
Historia filozofii130 lub 15zoc
Historia filozofii330 lub 15zoc
Historia kultury polskiej XIX w.230e
Historia kultury polskiej XIX w.330e
Historia kultury polskiej XX i XXI w.330e
Historia kultury polskiej XX i XXI w.230zoc
Dokumentacja obiektów330 lub 15zoc
Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy330 lub 15zoc
Seminarium licencjackie330 lub 15zal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Razem:57752404560
Muzeologia III rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)23030zoc
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)230e
Edukacja muzealna230 lub 15zoc
Wystawiennictwo230 lub 15e
Wystawiennictwo130zoc
Zarządzanie muzeum230 lub 15zoc
Zarządzanie muzeum330 lub 15zoc
Techniki cyfrowe i internetowe330 lub 15zoc
Techniki cyfrowe i internetowe330 lub 15e
Rzeczoznawstwo, metodologia badań i rozpoznanie stanu zachowania dzieł sztuki230zoc
Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreownanie marki galerii330zoc
Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury330zoc
Seminarium licencjackie330zal
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)1,530zoc
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)13030zoc
Edukacja muzealna230 lub 15zoc
Wystawiennictwo130zoc
Wystawiennictwo230 lub 1530zoc
Zarządzanie muzeum330 lub 15e
Zarządzanie muzeum230 lub 15zoc
Techniki cyfrowe i internetowe230zoc
Techniki cyfrowe i internetowe230e
Przemyt sztuki, przestępczość przeciwko zabytkom. Falsyfikaty na rynku antykwarycznym. Straty wojenne230zoc
Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion630zoc
Seminarium licencjackie430 lub 15zoc
Praktyki studenckie - specjalizacja: Kolekcjonerstwo-rzeczoznawstwo-rynek sztuki6120zal
Razem:65,590120903015012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/