Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzeologia > Muzeologia - studia I stopnia

Muzeologia - studia I stopnia (WH-MU-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia kierunku MUZEOLOGIA, jest zdobycie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych (w szczególności nauk o kulturze i religii) i innych niezbędnych do pracy w muzeach i ośrodkach kultury, z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki,historii,ochrony zabytków i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach".

Na kierunku, dostępne są moduły Rzeczoznawstwo i rynek sztuki i Zarządzanie kulturą (moduł prowadzony jest wspólnie z kierunkiem kulturoznawstwo).

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku MUZEOLOGIA będzie przygotowany do pracy w muzeach, innych instytucjach kultury, parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznych, odpowiadających za nadzór nad muzeami,w szczególności, na wszystkich stanowiskach, związanych z wykonywaniem ustawowych zadań muzeów, m.in. prowadzeniem działalności edukacyjnej, przygotowywaniem wystaw stałych i czasowych, współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, właściwymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zbiorów (w tym - konserwatorskim).

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Muzeologia, studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 124/2015 z dnia 17 września 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 54/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Muzeologia I rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa330e
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa230zoc
Kultura artystyczna - architektura muzeum23030zoc
Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)23030zoc
Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)33030e
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)460zoc
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)460zoc
Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)230 lub 15zoc
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230e
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230zoc
Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum230zoc
Kultura artystyczna-dizajn w muzeum230zoc
Kultura artystyczna-dizajn w muzeum23030zoc
Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum230zoc
Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej330zoc
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)330zoc
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)330e
Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)230zoc
Kultura języka230zoc
Tradycja antyczna23030zoc
Tradycja biblijna30zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:542403036019560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Muzeologia II rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)330e
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.)230zoc
Etnografia z elementami metodologii230 lub 15zal
Etnografia z elementami metodologii23030zoc
Archeologia w muzealnictwie z elementami metodologii26060 lub 30zoc
Historia techniki z elementami metodologii230zal
Historia techniki z elementami metodologii23030zoc
Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)23030zoc
Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)230zoc
Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)330e
Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)260zoc
Etyka330zoc
Historia filozofii130zoc
Historia filozofii330zoc
Historia kultury polskiej XIX w.30e
Historia kultury polskiej XIX w.30e
Historia kultury polskiej XX i XXI w.30e
Historia kultury polskiej XX i XXI w.230zoc
Dokumentacja obiektów330zoc
Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy330 lub 15zoc
Seminarium licencjackie330zal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Razem:491954201656030
Muzeologia III rokECTSwykwyk2cw2ćwcw_terkonlek_nowprsemlizal
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)3030zoc
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)30e
Edukacja muzealna230zoc
Wystawiennictwo230e
Wystawiennictwo30zoc
Zarządzanie muzeum230 lub 15zoc
Zarządzanie muzeum330zoc
Techniki cyfrowe i internetowe330zoc
Techniki cyfrowe i internetowe330e
Rzeczoznawstwo, metodologia badań i rozpoznanie stanu zachowania dzieł sztuki30zoc
Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreownanie marki galerii30zoc
Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury30zoc
Seminarium licencjackie330zal
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)30zoc
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)3030zoc
Edukacja muzealna230zoc
Wystawiennictwo30zoc
Wystawiennictwo23030zoc
Zarządzanie muzeum330e
Zarządzanie muzeum230 lub 15zoc
Techniki cyfrowe i internetowe30zoc
Techniki cyfrowe i internetowe30e
Przemyt sztuki, przestępczość przeciwko zabytkom. Falsyfikaty na rynku antykwarycznym. Straty wojenne30zoc
Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion30zoc
Seminarium licencjackie430zoc
Praktyki studenckie - specjalizacja: Kolekcjonerstwo-rzeczoznawstwo-rynek sztuki120zal
Razem:312101202103015012060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/