Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Psychology > Psychology - full-time master studies

Psychology - full-time master studies (WF-PS-N-MGR)

(in Polish: Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Na kierunku dostępne są cztery specjalizacje: 1. psychologia kliniczna i psychoterapia; 2. psychologia pracy i organizacji; 3. psychologia sądowa i penitencjarna; 4. psychologia wspomagania rozwoju

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w: 1. placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 2. placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki); 3. firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne). 

Specjalności:

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,
  • psychologia sądowa i penitencjarna,
  • psychologia wspomagania rozwoju. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Psychology long-cycle programme, practical profile, were approved by the University Senate resolution No 49/2015 on 23rd April 2015.
Plan and programme of studies were defined by Resolution No. 2/6/2015 of the Council of the Faculty of Christian Philosophy on 11at June 2015 on the approval of the study program.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
cw3 - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
pr - Practice
sem_mgr - MA Seminar
tra - Translatorium
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Psychologia I rokECTSlectcw2clcw3konlekprsem_mgrtrawarexam
Culture and techniques of study 115zoc
Intellectual property protection115zoc
Basic psychological skills130zoc
Introduction to psychology53030e
Biological bases of behaviour 163030e
Biological bases of behaviour 263030e
Anatomy and physiology of the nervous system63030e
Anthropology and psychology330e
Ethics330e
Philosophy of man330zoc
History of philosophy330e
History of psychological thought330e
Logic330zoc
General methodology63030e
Statistics63030e
460zoc
Physical education060zal
Academic Polish for foreigners1
Total:6030030270306030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Psychologia kliniczna i psychoterapia V rokECTSlectcw2clcw3konlekprsem_mgrtrawarexam
Ethics of psychologist profession43030e
Competencies of a practicing psychologist43030e
Psychological clinical diagnosis of children and adolescents330zoc
Key competencies in psychological assistance and psychotherapy330zoc
Counseling and psychological assistance to the child and family330zoc
Psychotherapy of behavioral addictions230e
Psychology of child and adolescent disorders230e
Management of crisis and suicidal tendencies. Assessment methods and management of suicidal tendencies330zoc
Psychotherapeutic systems and approaches230e
Developmental Disorders: A relational and neuropsychological perspective230e
Practice Professional20480zoc
Master seminar430zoc
Master's Seminar 2430zoc
Courses in foreign languages in the Institute of Psychology430zoc
230zoc
460zoc
Total:66240180304806030
(in Polish) Psychologia pracy i organizacji V rokECTSlectcw2clcw3konlekprsem_mgrtrawarexam
Ethics of psychologist profession43030e
Competencies of a practicing psychologist43030e
Analytics and management of data sets330zoc
330zoc
330zoc
230zoc
23030e
Psychological aspects of image building including social media330zoc
230zoc
Practice Professional20480zoc
Master seminar430zoc
Master's Seminar 2430zoc
Courses in foreign languages in the Institute of Psychology430zoc
230zoc
460zoc
Total:6415024030304806030
(in Polish) Psychologia sądowa i penitencjarna V rokECTSlectcw2clcw3konlekprsem_mgrtrawarexam
Ethics of psychologist profession43030e
Competencies of a practicing psychologist43030e
330zoc
330zoc
330zoc
330zoc
Criminal law for forensic psychologists230e
230zoc
The issue of murders and suicides230e
Introduction to social pathologies230e
Practice Professional20480zoc
Master seminar430zoc
Master's Seminar 2430zoc
Courses in foreign languages in the Institute of Psychology430zoc
230zoc
460zoc
Total:66210210304806030
(in Polish) Psychologia wspomagania rozwoju V rokECTSlectcw2clcw3konlekprsem_mgrtrawarexam
Ethics of psychologist profession43030e
Competencies of a practicing psychologist43030e
330zoc
330zoc
230zoc
330zoc
Psychology of education and socialization230e
230zoc
330zoc
230zoc
Master seminar430zoc
Master's Seminar 2430zoc
Practice Professional20480zoc
Courses in foreign languages in the Institute of Psychology430zoc
230zoc
460zoc
Total:66150270304806030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/