Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia - studia I stopnia stacjonarne

Filozofia - studia I stopnia stacjonarne (WF-FI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i wybranych zagadnień. Absolwenci i absolwentki studiów z filozofii nie tylko potrafią krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka oraz świata. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwenci i absolwentki umieją analizować i oceniać wybrane zjawiska społeczne oraz kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szansę zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.), jak i rozwinąć swoje zainteresowania na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Specyfika studiów pozwala studentom i studentkom na wybór interesujących ich wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku wybierają oni wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, w których zamierzają się rozwijać. Oznacza to, że studenci i studentki sami decydują o toku studiów, specjalizując się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych jak i ogólnouczelnianych umożliwia naszym studentom i studentkom zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i szczegółowej. Dodatkowo realizują oni w trakcie studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają im rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje.

Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, umożliwiają studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.

Specjalizacje:

Studenci i studentki mogą wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania i kognitywistyki, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Kierunek oferuje dodatkowo ścieżkę studiów dla studentów i studentek szczególnie uzdolnionych, a także zajęcia po angielsku. Studenci oraz studentki mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku Filozofia na UKSW można pracować m.in. w:  

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej,
  • agencjach PR,
  • konsultingu i doradztwie.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filozofia
studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Plan studiów i
program kształcenia określono Uchwałą nr 1-3/5/2017 Rady Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Filozofia studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filozofia I stopień I rok - (dla zaczynający studia od roku 2021/22)ECTSwykćwkonleklek_staprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Warsztat cyfrowy humanisty230zoc
Propedeutyka filozofii i lektura tekstów53015e
Historia filozofii starożytnej53015e
Historia filozofii średniowiecznej53015e
Logika 153030e
Logika 253030e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:331501353060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filozofia I stopień III rok- (dla zaczynający studia w roku 2021/22)ECTSwykćwkonleklek_staprsemzal
Język łaciński 3230zoc
Język łaciński 4230zoc
Mentoring 215zoc
Praktyki zawodowe II1,545zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)16120zoc
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku209090e
Seminaria licencjackie 2 - I stopień330zoc
Seminaria licencjackie 3 - I stopień1030e
Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień660zoc
Wykład monograficzny w j. angielskim z zakresu subdyscyplin filozofii - I stopień630e
Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program)20150e
Razem:92,5330150125604560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/