Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne

Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne (WMCM-PG-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na Kierunku Pielęgniarstwo jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • nauk podstawowych (biofizyki, biochemii, fizjologii, anatomii)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii, , farmakologii, parazytologii, badań fizykalnych)
 • nauk behawioralnych i społecznych (etyki zawodu pielęgniarki, pedagogiki, psychologii, socjologii psychologii dziecięcej, komunikacji pielęgniarka-pacjent, , historii medycyny / podstawy filozofii, języka obcego nowożytnego w medycynie, badania naukowe w pielęgniarstwie, promocja zdrowia, seminarium dyplomowe, psychoonkologia, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwolą na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi (podstawy pielęgniarstwa, zakażenia szpitalne, podstawy ratownictwa medycznego, dietetyka, radiologia, podstawowa opieka zdrowotna, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, podstawy rehabilitacji, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna)
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (systemy informacji w ochronie zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, zdrowie publiczne, organizacja pracy pielęgniarki, prawo medyczne)

Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w działalności naukowej pracowników Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w ramach kół naukowych oraz rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę podczas zajęć fakultatywnych organizowanych w obszarze chorób cywilizacyjnych, nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz innowacyjnych i interdyscyplinarnych dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach,
 • uczelniach medycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • pracowniach laboratoryjnych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • organach administracji państwowej,
 • w innych jednostkach niewymienionych powyżej zgodnie z wykształceniem kierunkowym.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat pielęgniarstwa

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 16/2018 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2018 roku z późniejszymi zmianami. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 106/2018 Senatu UKSW z dnia 25 września 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk2 - Wykład 2
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sk - Samokształcenie
sem - Seminarium
sem3 - Seminarium
zp - Zajęcia praktyczne
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pielęgniarstwo I rokECTSwykwyk2cw2ćwlek_nowprsksemsem3zpzal
Anatomia1,530 lub 354010e
Anatomia1,530zoc
Etyka zawodu pielęgniarki1,530 lub 2010zoc
Etyka zawodu pielęgniarki115zoc
Podstawy pielęgniarstwa1,530 lub 2010015 lub 540zoc
Podstawy pielęgniarstwa4100zoc
Podstawy pielęgniarstwa0,515zoc
Podstawy pielęgniarstwa1,540zoc
Badanie fizykalne1203015 lub 10e
Badanie fizykalne13030zoc
Biochemia1,53010zoc
Biochemia0,515zoc
Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka)11510zoc
Pedagogika1,5301010e
Pedagogika0,515zoc
Psychologia1,5301015zoc
Psychologia0,520zoc
Socjologia1,530 lub 201010zoc
Socjologia0,515zoc
Fizjologia245 lub 402010e
Fizjologia115zoc
Komunikacja z pacjentem115 lub 30zoc
Język angielski (wcześniej: Język angielski specjalistyczny)23030zoc
WMCM-PG-HRCZ
Zakażenia szpitalne1,53010e
Zakażenia szpitalne0,510zoc
Promocja zdrowia120101020e
Promocja zdrowia120zoc
Podstawy pielęgniarstwa1,530 lub 2010010 lub 540e
WMCM-PG-PPG--ćw-2
Podstawy pielęgniarstwa1,540zoc
Zdrowie publiczne1,530 lub 2015 lub 1010e
Zdrowie publiczne0,515zoc
Genetyka1151510zoc
Genetyka0,515zoc
Parazytologia11510zoc
Parazytologia0,510zoc
Mikrobiologia1,53010zoc
Mikrobiologia0,510zoc
Podstawy ratownictwa medycznego11510zoc
Podstawy ratownictwa medycznego0,51515zoc
Dietetyka1,530 lub 2015 lub 1010zoc
Dietetyka0,515zoc
Podstawowa opieka zdrowotna115 lub 3010 lub 2510120zoc
Podstawowa opieka zdrowotna260zoc
Badania naukowe w pielęgniarstwie1,530 lub 2010zoc
Radiologia11510 lub 15zoc
Język angielski (wcześniej: Język angielski specjalistyczny)23030zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Historia medycyny1230zoc
Podstawy filozofii1230zoc
Podstawowa Opieka Zdrowotna380zoc
Podstawy Pielęgniarstwa4120zoc
Razem:662654568560200150235380

1 - Przedmiot do wyboru 1 z 2: Historia medycyny lub Podstawy filozofii

Pielęgniarstwo II rokECTSwykwyk2cw2ćwlek_nowprsksemsem3zpzal
Badanie fizykalne0,520e
Podstawy Pielęgniarstwa250zoc
Farmakologia1,530201010e
Farmakologia0,510zoc
Farmakologia120zoc
Podstawowa opieka zdrowotna11010zoc
Podstawowa opieka zdrowotna260zoc
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne1,530152060zoc
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne120zoc
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne260zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne1,53030152080zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne0,520zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne380zoc
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne115 lub 30152060zoc
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne0,520zoc
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne260zoc
System informacji w ochronie zdrowia1101510zoc
System informacji w ochronie zdrowia0,515zoc
Język angielski (wcześniej: Język angielski specjalistyczny)23030zoc
WMCM-PG-JM
Zakażenia szpitalne1,53010e
Zakażenia szpitalne0,510zoc
Podstawy ratownictwa medycznego11510zoc
Podstawy ratownictwa medycznego0,51515zoc
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne1,530152060e
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne120e
Choroby wewnętrzne i pielegniarstwo internistyczne260zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne1,53030152080e
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne0,520e
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne3160 lub 80zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne05zoc
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne115152060e
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne0,520e
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne260 lub 120zoc
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej (wcześniej: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej)1,5301040e
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej (wcześniej: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej)240zoc
Organizacja pracy pielęgniarki1151010zoc
Organizacja pracy pielęgniarki0,510zoc
Język angielski (wcześniej: Język angielski specjalistyczny)23030zoc
Zajęcia fakultatywne: Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej (wczesniej: Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)23030zoc
WMCM-PG-sem-1
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne6160zoc
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne6160zoc
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne6160zoc
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej240zoc
Razem:70,528560152706052016032030800

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/