Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia - studia I stopnia stacjonarne

Historia - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia I stopnia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od starożytności do współczesności, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu badawczego historyka. Będzie posiadał również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

 W toku studiów studenci mogą zrealizować następujące moduły (specjalności): 
-dziedzictwo historyczne Polski i regionu, 
-moduł ogólnohistoryczny 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Po studiach absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, a także w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, jak również w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowy.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/