Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia - studia I stopnia stacjonarne

Historia - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia I stopnia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od starożytności do współczesności, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu badawczego historyka. Będzie posiadał również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

 W toku studiów studenci mogą zrealizować następujące moduły (specjalności): 
-dziedzictwo historyczne Polski i regionu, 
-moduł ogólnohistoryczny 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Po studiach absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, a także w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, jak również w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowy.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Historia I stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 157/2018 Rady Wydziału WNHiS z dnia 14 maja 2018 r

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
sem - Seminarium
zp - Zajęcia praktyczne
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Historia I rokECTSwykćwkonleklek_stasemzpzal
Wstęp do badań historycznych230zoc
Prehistoria ziem polskich230zoc
Historia Bliskiego Wschodu - starożytność i hellenizm230e
Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład230e
Historia starożytna powszechna (Grecja) - ćwiczenia330zoc
Nauki pomocnicze historii - Żródła i żródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia330 lub 1zoc
Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka330zoc
Historia filozofii230zoc
Język łaciński1060e
Kultura i techniki studiowania115zoc
Historia starożytna powszechna(Rzym)-wykład230e
Historia starożytna powszechna (Rzym)-ćwiczenia330zoc
Historia średniowieczna Polski230e
Historia średniowieczna Polski-ćw330zoc
Historia średniowieczna powszechna230e
Historia średniowieczna powszechna-ćwiczenia330zoc
Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne330zoc
Technologie informacyjne23030zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Moduły do wyboru dla 1 roku 1 stopnia -historia430zoc
Język polski akademicki1
Razem:63270150135606030

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Historia II rokECTSwykćwkonleklek_stasemzpzal
Historia średniowieczna Polski230e
Historia średniowieczna powszechna230e
Dzieje wypraw krzyżowych330zoc
Historia nowożytna Polski-wykład460e
Historia nowożytna Polski - ćwiczenia330zoc
Historia nowożytna powszechna(do końca XVIIIw.)-wykład460e
Historia nowożytna poszechna - ćwiczenia330zoc
Metodyka pracy naukowej330zoc
Historia powszechna XIX w.460e
Język łaciński1060e
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Historia powszechna XIXw. - ćwiczenia330zoc
Proseminarium330zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
monografy- Historia230zoc
Moduły do wyboru dla 2 roku 1 stopnia -historia1660zoc
Razem:59285270456060

1 - W trakcie toku studiów studenci wybierają jeden z trzech modułów: moduł 1:DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POLSKI I REGIONU ( 20 ECTS); moduł 2: MODUŁ OGÓLNOHISTORYCZNY (20 ECTS); 3: Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - NAUCZYCIEL HISTORII (540h, 28 ECTS) lub/i Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – NAUCZYCIEL: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE jako DRUGI przedmiot (180h, 7 ECTS)

Historia III rokECTSwykćwkonleklek_stasemzpzal
Historia Polski w czasach zaborów460e
Historia Polski w czasach zaborów - ćwiczenia330zoc
Elementy historii gospodarczej230zoc
Historia najnowsza Polski460e
Historia najnowsza powszechna460e
Historia najnowsza Polski-ćwiczenia330zoc
Historia najnowsza powszechna - cw.330zoc
Seminarium licencjackie -historia2560zoc
monografy- Historia230zoc
Moduły do wyboru dla 3 roku 1 stopnia-historia11090zoc
Razem:603309060

1 - W trakcie toku studiów studenci wybierają jeden z trzech modułów: moduł 1:DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POLSKI I REGIONU ( 20 ECTS); moduł 2: MODUŁ OGÓLNOHISTORYCZNY (20 ECTS); 3: Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela - NAUCZYCIEL HISTORII (540h, 28 ECTS) lub/i Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – NAUCZYCIEL: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE jako DRUGI przedmiot (180h, 7 ECTS)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/