Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne (WH-FP-FK-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia z zakresu Filologii klasycznej I stopnia obejmują  naukę: języka łacińskiego i starogreckiego od podstaw, historii literatury łacińskiej i greckiej, historii starożytnej Grecji i Rzymu, historii filozofii, mitologii, metryki, krytyki tekstu, teorii przekładu i jeszcze wielu innych kultury antycznej i jej recepcji.

Studenci realizują na studiach I stopnia  jeden z modułów do wyboru:

  • starożytność: filozofia-religia-nauka;
  • komunikacja językowa, media, reklama, pr.

Słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innych polskich i zagranicznych uczelniach – w ramach programów MOST i ERASMUS

Studia przygotowują  do pracy w placówkach badawczych, do pracy tłumacza, pracy w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie i tłumaczenia tekstów itp.), czy znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku filologia (specjalność filologia klasyczna I stopnia, studia stacjonarne) zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia: specjalność Filologia klasyczna - I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Historia literatury greckiej - okres archaiczny330e
Filologia klasyczna - warsztat badacza230zoc
Elementy kultury antycznej (i ich recepcaja w kulturze w kulturze współczesnej)230zoc
Logika230zoc
Wstęp do nauki o literaturze330zoc
Wstęp do nauki o języku330zoc
Wstęp do filologii230zoc
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze wspłóczesnej)230e
Gramatyka opisowa języka łacińskiego330zoc
Historia literatury łacińskiej - okres republiki330e
Historia literatury greckiej - klasyczny330e
Kultura i techniki studiowania115zoc
Etyka230zoc
Historia filozofii I230e
Mitologia grecko-rzymska230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Język polski akademicki1
Razem:6030030013560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Gramatyka opisowa języka łacińskiego230zoc
Gramatyka opisowa języka greckiego230zal
Historia literatury greckiej - okres hellenistyczny230 lub 15e
Historia literatury łacińskiej - okres augustowski330 lub 15e
Historia filozofii 2230 lub 15e
Historia starożytna230zoc
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Gramatyka opisowa języka łacińskiego230 lub 15e
Gramatyka opisowa języka greckiego230 lub 15e
Historia starożytna I230e
Historia literatury greckiej - okres cesarstwa230 lub 15e
Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa230 lub 15e
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Seminarium licencjackie330zoc
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku filologii klasycznej990zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe360zoc
Razem:611653001206030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/