Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - studia I stopnia stacjonarne (WH-FP-FK-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku filologia (specjalność filologia klasyczna I stopnia, studia stacjonarne) zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia: specjalność Filologia klasyczna - I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Historia literatury greckiej - okres archaiczny330e
Filologia klasyczna - warsztat badacza230zoc
Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze współczesnej)230zoc
Logika230zoc
Wstęp do nauki o literaturze330zoc
Wstęp do nauki o języku330zoc
Wstęp do filologii230zoc
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze współczesnej)230e
Gramatyka opisowa języka łacińskiego I33030zoc
Historia literatury łacińskiej - okres republiki330e
Historia literatury greckiej - klasyczny330e
Kultura i techniki studiowania115zoc
Etyka230zoc
Historia filozofii I30e
Mitologia grecko-rzymska230zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Język polski akademicki1
Razem:5833030013560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia: specjalność Filologia klasyczna - II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Gramatyka opisowa języka łacińskiego230zoc
Gramatyka opisowa języka greckiego230zal
Historia literatury greckiej - okres hellenistyczny230e
Historia literatury łacińskiej - okres augustowski330e
Historia filozofii starożytnej 2230e
Historia starożytna230zoc
Praktyczna nauka języka łacińskiego460zoc
Praktyczna nauka języka greckiego460zoc
Gramatyka opisowa języka łacińskiego230e
Gramatyka opisowa języka greckiego230e
Historia starożytna I230e
Historia literatury greckiej - okres cesarstwa230e
Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa230e
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Seminarium licencjackie3zoc
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku filologii klasycznej990zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe360zoc
Razem:6131530019560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/