Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia - studia I stopnia stacjonarne

Biologia - studia I stopnia stacjonarne (WB-BI-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej biologii środowiskowej i biologii człowieka, a także solidnych podstaw z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii. Kierunek zapewnia zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, instytutach badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej; ma także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Biologia I stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone Uchwałą Nr 94/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 roku. Program kształcenia określono Uchwałą Nr 37/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 czerwca 2018 roku z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Biologia I rokECTSwykćwcw_terkonlablek_nowprsemsemlizal
Chemia ogólna i nieorganiczna230e
Chemia ogólna i nieorganiczna215zoc
Matematyka215zoc
Matematyka230zoc
Biofizyka115zoc
Biofizyka215zoc
Botanika ogólna230e
Botanika ogólna330zoc
Zoologia ogólna230e
Zoologia ogólna230zoc
Ochrona przyrody i środowiska230e
Ochrona przyrody i środowiska230zoc
Technologia informacyjna330zoc
Wprowadzenie do nauk biologicznych i metodologia biologii230zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej330zoc
Botanika systematyczna230e
Botanika systematyczna330zoc
Biologia komórki230e
Biologia komórki330zoc
Ekologia ogólna230e
Ekologia ogólna230zoc
Anatomia funkcjonalna człowieka230e
Anatomia funkcjonalna człowieka245zoc
Język angielski dla biologów - podstawowy230zoc
Bioróżnorodność zajęcia terenowe560zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:62300225601515060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/