Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia I stopnia stacjonarne

Archeologia - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-AR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Archeologia

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia archeologii w systemie nauk o społecznokulturowej przeszłości człowieka, wiedzy o periodyzacji dziejów wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych okresów i kultur, a także podstaw prawnych dotyczących badań i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Na kierunku dostępne są moduły dotyczące m.in. Podstaw dokumentacji i analizy zabytków, Metod nieinwazyjnych w badaniach dziedzictwa kulturowego, Antropologii fizycznej i kulturowej, Prahistorii Świata, Historii i archeologii antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego. Obowiązkowym elementem studiów jest odbycie praktyk terenowych – badania powierzchniowe i wykopaliskowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przy różnego typu inwestycjach infrastrukturalnych, które wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzorów archeologicznych. Absolwenci są pracownikami jednostek muzealnych, jako kuratorzy wystaw lub animatorzy. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach administracyjnych związanych z dziedzictwem i kulturą.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Archeologia I stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady Wydziału WNHiS z dnia 15 maja 2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykćwkonleklek_staprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Historia i archeologia antycznych cywilizacji: Rzym330e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego: Rzym15 lub 30zoc
Geoarcheologia - wykład230e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji: Grecja230e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego: Grecja15zoc
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego: Bliski Wschód i Egipt - ćwiczenia230zoc
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego: Bliski Wschód - wykład230e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego: Egipt - wykład230e
Język łaciński - lektorat660e
Podstawy geodezji, kartografii oraz podstawy obsługi geodezyjnych instrumentów pomiarowych230zoc
Prahistoria świata od paleolitu do neolitu - ćwiczenia230 lub 15zoc
Prahistoria świata: paleolit130e
Prahistoria świata II. Neolit wykład215e
Technologia informacyjna - ćwiczenia230zoc
Tradycyjne metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych230zoc
Geoarcheologia - ćwiczenia230zoc
Wstęp do archeologii - ćwiczenia115zoc
Wstęp do archeologii - wykład330e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Przedmioty obieralne I stopień archeologii10150e
Praktyki terenowe9216zoc
Język polski akademicki1
Razem:60375180156060216

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Archeologia II rokECTSwykćwkonleklek_staprsemzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Antropologia fizyczna330e
Antropologia fizyczna - ćwiczenia230zoc
Archeologia od okresu halsztackiego do okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski i Europy Barbarzyńskiej30zoc
Archeologia Słowiańszczyzny230e
Archeologia i sztuka wczesnochrześcijańskiego Zachodu230e
Archeologia i sztuka wczesnochrześcijańskiego Zachodu30zoc
Archeologia wczesnego średniowiecza Polski i Europy30zoc
Brozne Age in Europe330e
Epoka brązu w Europie- ćwiczenia30zoc
Early Iron Age in Europe330e
Język grecki660e
Metodyka pracy naukowej w archeologii330zoc
Non-destructive methods in cultural heritage studies30e
Nowoczesne metody dokumentacji zbytków ruchomych i nieruchomych230zoc
Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego230e
Remote sensing in cultural heritage management30e
WNHS-AR-ŹAEK
WNHS-AR-ŹAOP1zoc
Języki obce kontynuacja660e
Praktyki terenowe11246zoc
Przedmioty obieralne I stopień archeologii890e
Razem:55345210156060246

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/