Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia - studia I stopnia stacjonarne

Politologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-PO-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów na kierunku politologiana UKSWzapewnia zdobicie umiejętności analitycznych, eksplanacyjnych i koncepualizacyjnych, w szczególności w zakresie związanym  z dyscypliną studiów. Ponad to,program wzbogacony jest o zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych. Indywidualizację rozwoju studenta umożliwia wybór modułu specjalizacyjnego oraz praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

  •  Polityka społeczna i gospodarcza
  •  Polityka międzynarodowa i integracja europejska.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych.

Rekrutacja dodatkowa: limit miejsc  - 10

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Politologia studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
pr2 - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Politologia I rokECTSwykćwkonlek_nowprpr2semsemlizal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Nauka o państwie i polityce330e
Nauka o państwie i polityce - ćw.330zoc
Historia filozofii230e
Nauka o prawie330e
Historia najnowsza230e
Wprowadzenie do ekonomii330e
Statystyka opisowa230zoc
Wprowadzenie do polityki społecznej230e
Kompozycja pracy naukowej1,515zoc
Psychologia społeczna230zoc
Ranking wydarzeń politycznych215zoc
Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania115zoc
Logika i metodologia nauk230zoc
Etyka230zoc
Najnowsza historia polityczna Polski - w.330e
Najnowsza historia polityczna Polski - ćw.230zoc
Geografia polityczna330e
Polityka gospodarcza330e
Wprowadzenie do socjologii - w.230zoc
Wprowadzenie do socjologii - ćw.115zoc
Narzędzia informacyjne w naukach społecznych230zoc
Wstęp do metod badań politologicznych530zoc
Polityka polska - wybrane wyzwania115e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
UKSW-PO-H-1560zoc
Język polski akademicki1
Razem:62,554015060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Politologia II rokECTSwykćwkonlek_nowprpr2semsemlizal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Klasyczna myśl polityczna330e
Klasyczna myśl polityczna - ćw.330zoc
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych330e
Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.330zoc
Międzynarodowe stosunki polityczne330e
Międzynarodowe stosunki polityczne - ćw.330zoc
Integracja europejska330zoc
Nowożytna myśl polityczna - w.230e
Nowożytna myśl polityczna - ćw.230zoc
Współczesne systemy polityczne230e
System polityczny RP - w.215zoc
System polityczny RP - w.215zoc
Partie i systemy partyjne - w.230e
Partie i systemy partyjne - ćw.215zoc
Międzynarodowe stosunki kulturalne115zoc
Podstawy prawa międzynarodowego115zoc
Myśl społeczna Kościoła230zoc
Projekt badawczy (tutoring)315zoc
Praktyki zawodowe5120120zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st1103090zoc
Razem:6431521013560120120

1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Polityka Społeczna i Gospodarcza, Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska

Politologia III rokECTSwykćwkonlek_nowprpr2semsemlizal
Współczesne ideologie polityczne315 lub 30zoc
Antropologia polityczna015 lub 30e
System polityczny Unii Europejskiej330zoc
Samorząd i polityka lokalna330zoc
Marketing polityczny330zoc
Demografia społeczna330e
Udział w konferencji z referatem215zoc
Organizacje i zarządzanie215e
Administracja publiczna430e
Seminarium licencjackie43030zoc
Seminarium licencjackie9,53030zoc
Praktyki zawodowe5120120zoc
Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st11660105zoc
Razem:57,5135151951201206060

1 - Do wyboru 1 z 2 modułów: Polityka Społeczna i Gospodarcza, Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/