Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Psychology > Psychology - part-time mastery studies

Psychology - part-time mastery studies (WF-ZPS-N-MGR)

(in Polish: Psychologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej). Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych. Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje: 1. psychologia kliniczna i psychoterapia; 2. psychologia pracy i organizacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w: 1. placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 2. placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki); 3. firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne).  

Specjalności:

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Koszt studiów:

I-II rok - 6.600  zł

III- V rok  - 6.250 zł

więcej informacji na stronie https://wfch.uksw.edu.pl/node/797

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

earning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Psychology long-cycle programme, practical profile, were approved by the University Senate resolution No 49/2015 on 23rd April 2015.
Plan and programme of studies were defined by Resolution No. 2/6/2015 of the Council of the Faculty of Christian Philosophy on 11at June 2015 on the approval of the study program.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk_mon - Monographic lecture
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
tra - Translatorium
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Psychologia I rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
Culture and study technique18zoc
Intellectual property protection18zoc
Basic psychological skills - exercises116zoc
Introduction to Psychology532zoc
Anatomy and physiology of the nervous system632e
Biological foundations of behavior832e
The biological basis of behavior - exercises432zoc
Ethics316zoc
Human philosophy316zoc
History of philosophy316zoc
Anthropology and psychology316zoc
History of Psychology316zoc
Logic exercises316zoc
English language course432zoc
General methodology632e
Statistics632zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:60176964832

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Psychologia III rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
332e
532zoc
332e
532zoc
216e
432zoc
432zoc
432zoc
432zoc
432zoc
216zoc
Statistical analyzes in empirical work1032zoc
516e
516e
Total:6024011232
(in Polish) Psychologia kliniczna i psychoterapia IV rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
Neuropsychology316e
Neuropsychology316zoc
632zoc
432zoc
632zoc
316zoc
532zoc
316zoc
316zoc
532zoc
316zoc
832zoc
216zoc
832e
Total:621632208323216
(in Polish) Psychologia pracy i organizacji IV rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
Neuropsychology316e
Neuropsychology316zoc
632zoc
432zoc
632zoc
316zoc
316e
316zoc
432zoc
31616zoc
316zoc
316zoc
832zoc
216zoc
832e
Total:624832176483216
(in Polish) Psychologia kliniczna i psychoterapia V rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
632zoc
416zoc
432zoc
532e
316e
Monographic Lecture. Psychology of memory: Theory and practice532e
532e
432e
Practices6160zal
832zoc
Total:5048968016032
(in Polish) Psychologia pracy i organizacji V rokECTSlectwyk_monclkonlek_nowprsemsem_mgrtraexam
3232zoc
432zoc
632zoc
632zoc
532e
532zoc
Monographic Lecture. Psychology of memory: Theory and practice532e
532e
432e
Practices6160zal
832zoc
Total:8696969616032

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/