Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona dóbr kultury i środowiska > Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-ODKS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Ochrona dóbr kultury i środowiska

Celem kształcenia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury, terminologii zawodowej, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury w tym aspektów prawnych oraz możliwości jakie niosą nowe technologie. Wiedza przedstawiona podczas zajęć obligatoryjnych pogłębiona zostaje na specjalistycznych zajęciach prowadzonych w ramach zajęć obieralnych, gdzie studentki/studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy w obszarze ekologii, prawa ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, dokumentacji i popularyzacji, a także zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Na kierunku dostępne są moduły/specjalizacje takie jak: Terminologia, Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej, Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska, Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, Wprowadzenie do konserwacji zabytków, Historia sztuki nowożytnej, Metody badań i dokumentacji dóbr kultury materialnej, Historia sztuki XIX-XXI wiek, Ochrona dóbr kultury, Problemy konserwatorskie, Zasady prawne i bezpieczeństwo w ochronie środowiska i dóbr kultury, Ekologia, Zarządzanie środowiskiem, Rewitalizacja zabytków, Konserwacja dzieł sztuki i zieleni, Dokumentacja i inwentaryzacja, Popularyzacja i wystawiennictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, jak również związaną z ochroną przyrody, instytucjach public relations oraz organizacjach pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Typowe miejsca zatrudnienia to: instytucje o charakterze muzealnym, instytucje zajmujące się ochroną dób kultury oraz ochroną dóbr środowiska (np. biura konserwatorów sztuki - wojewódzkich i regionalnych).

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska studia I stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 93/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rokECTSwykćwcw_terkonlek_nowlek_staprsemzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Ekologia230e
Ekologia230zoc
Filozofia przyrody230e
Historia kultury materialnej230e
Historia kultury materialnej330zoc
Historia sztuki średniowiecznej230e
Historia sztuki średniowiecznej230zoc
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki30zoc
Niematerialne dziedzictwo kulturowe230e
Podstawy doboru gatunków zielenie
Podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego oraz zabytków techniki i przemysłu30e
Sztuka starożytna230e
Techniki graficzne i fotograficzne30zoc
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym230e
Wstęp do historii sztuki. Plastyka230zoc
Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne230zoc
Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka230zoc
Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska23030zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura230zoc
Wstęp do historii sztuki. Architektura215zoc
WNHS-ODKS-WdHSPw
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Język polski akademicki1
Razem:423901957560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska II rokECTSwykćwcw_terkonlek_nowlek_staprsemzal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Fotografia dokumentacyjna330zoc
Historia systemów, problemów i idei filozoficznych460e
Historia ogrodów i założeń zieleni560e
Historia sztuki nowożytnej europejskiej230e
Historia sztuki nowożytnej polskiej230zoc
Lektorat języka łacińskiego460e
Metodologia pracy naukowej230zoc
Opis zabytków nieruchomych230e
Podstawy geodezji i kartografii i podstawy GIS30zoc
Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych330zoc
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym230e
Wstęp do archeologii230zoc
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza21515zoc
Wszystkie przedmioty językowe660e
Zajęcia Wychowania Fizycznego060
Wykłady monograficzne1TODOTODOTODO
Fakultety dla 2 roku1TODOTODOTODO
Razem:4022525515156060

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska III rokECTSwykćwcw_terkonlek_nowlek_staprsemzal
Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - wykłade
Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - ćwiczeniazoc
System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce330e
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza215zoc
Praktyki studenckie3120zal
UKSW-PO-S-11560zoc
Seminarium licencjackie1460e
Monografy w języku angielskim630zoc
Fakultety dla 3 roku2290180zoc
Razem:552101801512060

1 - Student wybiera 2 przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/