Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja - studia I stopnia niestacjonarne

Administracja - studia I stopnia niestacjonarne (WP-ADZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Jest przygotowany również do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na kierunku administracja (1 stopnia) działają następujące moduły: historyczno-prawny, filozoficzny, socjologiczno-ekonomiczny, prawno-informatyczny, finansowo-gospodarczy, informacja publiczna.

Przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00 - 12.00:

19 czerwca

22 czerwca

30 czerwca

3 lipca

6 lipca

10 lipca

13 lipca

17 lipca

20 lipca

24 lipca

27 lipca

31 lipca

3 sierpnia

7 sierpnia

10 sierpnia

17 sierpnia

21 sierpnia

24 sierpnia

28 sierpnia

31 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Administracja studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.
Plan studiów i program kształcenia określono uchwałą nr 207/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą Uchwałę nr 160/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Administracja I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Wstęp do prawoznawstwa324e
Wstęp do prawoznawstwa416zoc
Prawo konstytucyjne324e
Prawo konstytucyjne416zoc
Organy ochrony prawnej224e
Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze424zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Prawo administracyjne część ogólna332e
Prawo administracyjne część ogólna416zoc
Legislacja administracyjna216zal
Prawo informatyczne - informatyka w administracji324e
Prawo informatyczne - informatyka w administracji416zoc
Podstawy prawa pracy332e
Podstawy prawa pracy316zoc
Aksjologia dobrej administracji28e
Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy)432zoc
Moduł historyczno - prawny41616zoc
Moduł filozoficzny416zoc
Moduł socjologiczno-ekonomiczny416zoc
Język polski akademicki1
Razem:612161361532

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Administracja II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Prawo administracyjne część ustrojowa332e
Prawo administracyjne część ustrojowa316zoc
Podstawy prawa cywilnego324e
Podstawy prawa cywilnego316zoc
Podstawy prawa handlowego324e
Podstawy prawa handlowego316zoc
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych28e
Prawo międzynarodowe publiczne324e
Prawo międzynarodowe publiczne216zoc
Wprowadzenie do prawa finansowego332e
Wprowadzenie do prawa finansowego316zoc
Prawo urzędnicze316e
Podstawy prawa karnego324e
Podstawy prawa karnego416zoc
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej224e
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej316zoc
Mediacje w administracji416e
Lektoraty do wyboru dla Studentów I stopnia Administracji Niestacjonarnej (Język obcy)660e
Moduł prawno-informatyczny416zoc
Razem:602241126016

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/