Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WP-PRZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i stosowania prawa. Posiadać on będzie umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiądzie umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumieć będzie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent będzie przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Na kierunku prawo działają moduły zarządzania, ekonomiczny, informatyczno-prawny i prowadzenie badań naukowych.

Przyjmowanie dokumentów w godzinach 10.00- 12.00

19 czerwca

22 czerwca

26 czerwca

30 czerwca

3 lipca

6 lipca

10 lipca

13 lipca

17 lipca

20 lipca

24 lipca

27 lipca

31 lipca

3 sierpnia

7 sierpnia

10 sierpnia

17 sierpnia

21 sierpnia

24 sierpnia

28 sierpnia

31 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Dziekanat Prawa Niestacjonarnego - pokój 1719

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Prawo zatwierdzone Uchwałą Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 214/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą Uchwałę nr 148/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Prawo I rokECTSwykćwlek_nowprsemzal
Wstęp do prawoznawstwa316e
Wstęp do prawoznawstwa316zoc
Historia ustroju i prawa w Polsce324e
Historia ustroju i prawa w Polsce316zoc
Powszechna historia państwa i prawa324e
Powszechna historia państwa i prawa216zoc
Logika prawnicza316e
Logika prawnicza216zoc
Prawo rzymskie I semestr216zoc
Prawo rzymskie I sem.216zoc
Łacińska terminologia prawnicza28zoc
Prawo rzymskie II semestr316e
Prawo rzymskie II sem.316zoc
Organy ochrony prawnej316e
Prawo konstytucyjne332e
Prawo konstytucyjne316zoc
Historia doktryn polityczno-prawnych216e
Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze3zoc
Wszystkie przedmioty językowe432zoc
Moduł z zakresu informatyczno-prawnego416zoc
Moduł z zakresu zarządzania lub ekonomii416zoc
Język polski akademicki1
Razem:6021611232

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/