Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental engineering > Environmental engineering - full-time first cycle studies

Environmental engineering - full-time first cycle studies (WB-IS-N-1)

(in Polish: Inżynieria Środowiska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3.5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku inżynieria srodowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w: specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska. Dodatkowo, studia na kierunku Inżynieria środowiska przygotują do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Qualification awarded:

(in Polish) inżynier

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first level studies in Environmental engineering as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 39/2017 on 27th April 2017. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 36/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
proj -
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
First year of Environmental engineeringECTSlectclkonlablek_nowprprojsemexam
Mathematics230e
Mathematics345zoc
The basis of geographic information systems230zoc
Basics of the Earth Sciences230zoc
Basics of the Earth Sciences230zoc
Physics230e
Physics115zoc
Environmental biology230e
Environmental biology115zoc
Environmental biology115zoc
Environment conservation115zoc
Environmental protection115zoc
Technical drawing and geometry of the deletion115zoc
Geodesy and photogrammetry115zoc
Geodesy and photogrammetry230zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Statistics in environmental engineering115zoc
Statistics in environmental engineering230zoc
Informatics115zoc
Informatics230zoc
Chemistry230zoc
Chemistry230zoc
Chemistry230zoc
Physics230zoc
Fluid mechanics230e
Fluid mechanics230zoc
IT fundamentals of design230zoc
Apprenticeship 18240zoc
Ergonomics and Labour Protection115zoc
Exploitation of environmental engineering facilities - field activities230zoc
General ecology230zoc
General ecology230zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6425534545756024060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/