Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and social communication > Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies

Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies (WT-DKS-N-P-1)

(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mediów, komunikacji społecznej, etycznych i prawnych norm komunikacji, ekonomii oraz rozumienia otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci rozwijają umiejętności tworzenia i krytycznej interpretacji przekazu oraz technologii mediów w wybranej specjalizacji.

Na kierunku dostępne są specjalności: dziennikarstwo ogólne i dziennikarstwo kulturowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w mediach tradycyjnych i społecznościowych, instytucjach medialnych, w branży public relations, agencjach reklamowych, firmach tworzących multimedia, branży digital, może też prowadzić małą lub średnią firmę, kierować projektami oraz zarządzać komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach.

Na drugim roku studenci wybierają dwie z dziesięciu dostępnych specjalizacji. W czasie studiów mają do dyspozycji nowoczesne pracownie - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, Radio UKSW, Sala Kinowa, Pracownia Technik Komputerowych i Internetu, a także specjalistyczny sprzęt - kamery, mikrofony, miksery, komputery multimedialne, serwery www, systemy transmisji oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie grafiki, montaż dźwięku i wideo, projektowanie publikacji oraz programowanie.

Program studiów przewiduje odbycie trzykrotnych praktyk zawodowych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/