Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and social communication > Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies

Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies (WT-DKS-N-P-1)

(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Studentom dziennikarstwa dostarczana jest podstawowa wiedza o: współczesnych naukach o mediach i komunikowaniu społecznym, etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne, zasadach funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych. Studenci uczeni są: rozumienia kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, orientacji we współczesnych instytucjach i procesach społecznych, kreatywnej pracy zespołowej w mediach, etycznej odpowiedzialności zawodowej. Studenci rozwijają umiejętności tworzenia i krytycznej interpretacji tekstów medialnych, dedykowane konkretnym technologiom medialnym, zależnie od bloku praktycznego.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy, nie tylko jako dobrze przygotowanych do pracy zawodowej dziennikarzy z opanowanym warsztatem dziennikarskim, ale także przygotowuje ich do roli liderów społecznych wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji. Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą mogli podjąć pracę jako: redaktorzy prasowi, radiowi, telewizyjni, wydawcy, pracownicy agencji public relations, agencji reklamowych, instytucji kultury i organizacji społecznych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of Journalism and Social Communication approved by the Resolution no. 99/2016 of the Senate of the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw of June 23 2016 on defining educational results for the field of study of the first degree - journalism and social communication with a practical profile, conducted at the Faculty of Theology for students beginning their studies from the academic year 2017/2018. The study program was determined by Resolution No. 375-2016 of the Council of the Faculty of Theology of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw of November 21, 2016 on the approval of the curriculum for the first degree program in the field of journalism and social communication with a practical profile for full-time studies.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/