Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and social communication > Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies

Journalism and Social Communication - full-time first-cycle studies (WT-DKS-N-P-1)

(in Polish: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mediów, komunikacji społecznej, etycznych i prawnych norm komunikacji, ekonomii oraz rozumienia otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci rozwijają umiejętności tworzenia i krytycznej interpretacji przekazu oraz technologii mediów w wybranej specjalizacji.

Na kierunku dostępne są specjalności: dziennikarstwo ogólne i dziennikarstwo kulturowe.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w mediach tradycyjnych i społecznościowych, instytucjach medialnych, w branży public relations, agencjach reklamowych, firmach tworzących multimedia, branży digital, może też prowadzić małą lub średnią firmę, kierować projektami oraz zarządzać komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach.

Na drugim roku studenci wybierają dwie z dziesięciu dostępnych specjalizacji. W czasie studiów mają do dyspozycji nowoczesne pracownie - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, Radio UKSW, Sala Kinowa, Pracownia Technik Komputerowych i Internetu, a także specjalistyczny sprzęt - kamery, mikrofony, miksery, komputery multimedialne, serwery www, systemy transmisji oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie grafiki, montaż dźwięku i wideo, projektowanie publikacji oraz programowanie.

Program studiów przewiduje odbycie trzykrotnych praktyk zawodowych.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of Journalism and Social Communication approved by the Resolution no. 99/2016 of the Senate of the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw of June 23 2016 on defining educational results for the field of study of the first degree - journalism and social communication with a practical profile, conducted at the Faculty of Theology for students beginning their studies from the academic year 2017/2018. The study program was determined by Resolution No. 375-2016 of the Council of the Faculty of Theology of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw of November 21, 2016 on the approval of the curriculum for the first degree program in the field of journalism and social communication with a practical profile for full-time studies.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/