Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne

Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FW-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska I stopnia jest zdobycie wiedzy z zakresu literatury włoskiej, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz nabycie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1.

Na kierunku dostępne są moduły do wyboru:

  • Turystyka kulturowa Włoch – umożliwia poznanie historii włoskiej kuchni, specjalistycznego słownictwa z zakresu sztuki i turystyki, zagadnień związanych ze współczesną sztuką włoską;
  • Włoskie artes – moduł poświęcony tematyce artystycznej w obszarze m.in. włoskiego kina, teatru, opery;
  • Edytorstwo dla italianistów – moduł przeznaczony dla osób zainteresowanych rynkiem książki, przekładami literatury włoskiej, obejmujący praktyczne zajęcia z redagowania tekstów oraz przybliżający edytorstwo literatury włoskiej różnych epok.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w instytucjach kultury, w mediach, w redakcjach, wydawnictwach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, w których wykorzystuje się język włoski, we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – ambasadach, konsulatach.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw3 - Ćwiczenia 3
kon - Konwersatorium
kr - Kurs
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia włoska I rokECTSwykćwcw3konkrlek_nowsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka460zal
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zal
Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja130e
Fonetyka i wymowa języka włoskiego330zoc
Wstęp do nauki o literaturze330e
Geografia kulturowa Włoch330zoc
Włochy średniowieczne330e
Wstęp do nauki o języku330e
Analiza tekstów literackich / Duecento i Trecento33030e
Kultura języka1,530zal
Kultura języka1,530zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka36060e
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna23030zoc
WH-F-FWI-1-EGZ
Gramatyka opisowa języka włoskiego I230e
Gramatyka opisowa języka włoskiego I230zoc
Język łaciński I230zoc
Dylematy etyczne wspóczesnego świata230zoc
Wstęp do filologii230zoc
Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento330e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe660zoc
Język polski akademicki1
Razem:64210390302556060

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia włoska II rokECTSwykćwcw3konkrlek_nowsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka360zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130zal
Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna230zal
Gramatyka opisowa języka włoskiego II230e
Gramatyka opisowa języka włoskiego230zoc
Związki kulturowe włosko-polskie230zoc
Wstęp do historii sztuki włoskiej230e
Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento230zoc
Włochy nowożytne230e
Język łaciński II230e
Stylistyka praktyczna230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka330 lub 60e
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130e
WH-F-FWI-2-EGZ
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Analiza tekstów literackich:Ottocento230zoc
Historia filozofii230zal
WH-KU-HistFil-W-L
Seminarium licencjackie330zal
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej93060zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe660zoc
Razem:561653601956030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/