Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne

Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FW-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia włoska studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z 26 września 2019.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia włoska I rokECTSwykćwkonlek_nowsemsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka460zal
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zal
Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja130e
Fonetyka i wymowa języka włoskiego330zoc
Wstęp do nauki o literaturze330e
Geografia kulturowa Włoch330zoc
Włochy średniowieczne330e
Wstęp do nauki o języku330e
Analiza tekstów literackich / Duecento i Trecento330e
Kultura języka1,530zal
Kultura języka1,530zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka360e
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego -słuchanie i konwersacja230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna230zoc
WH-F-FWI-1-EGZ
Gramatyka opisowa języka włoskiego I230e
Gramatyka opisowa języka włoskiego I230zoc
Język łaciński I230zoc
Dylematy etyczne wspóczesnego świata230zoc
Wstęp do filologii230zoc
Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento330e
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)560zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe660zoc
Język polski akademicki1
Razem:6421036025560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia włoska II rokECTSwykćwkonlek_nowsemsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka360zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130zal
Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna130zal
Gramatyka opisowa języka włoskiego230e
Gramatyka opisowa języka włoskiego230zoc
Związki kulturowe włosko-polskie230zoc
Wstęp do historii sztuki włoskiej230e
Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento230zoc
Włochy nowożytne330e
Język łaciński230e
Stylistyka praktyczna230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka330e
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130e
WH-F-FWI-2-EGZ
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Analiza tekstów literackich:Ottocento230zoc
Historia filozofii230zal
Historia filozofii230e
Seminarium licencjackie33030zal
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej93060zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe660zoc
Razem:58195390180603030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/