Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Law > Law - part-time master studies

Law - part-time master studies (WP-PRZ-N-MGR)

(in Polish: Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne)
long-cycle programmes
part-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie absolwenta do rozumienia i stosowania prawa. Posiadać on będzie umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiądzie umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumieć będzie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent będzie przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Na kierunku prawo działają moduły zarządzania, ekonomiczny, informatyczno-prawny i prowadzenie badań naukowych.

Przyjmowanie dokumentów w godzinach 10.00- 12.00

19 czerwca

22 czerwca

26 czerwca

30 czerwca

3 lipca

6 lipca

10 lipca

13 lipca

17 lipca

20 lipca

24 lipca

27 lipca

31 lipca

3 sierpnia

7 sierpnia

10 sierpnia

17 sierpnia

21 sierpnia

24 sierpnia

28 sierpnia

31 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Dziekanat Prawa Niestacjonarnego - pokój 1719

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, skills and competences learning effects for Law studies approved by Resolution No. 69/2015 of the Senate of the UKSW on 22nd May 2015 on determining the effects of education for the fields of study at the Faculty of Law and Administration for students starting their studies from the academic year 2015/2016 r. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 214/2016/2017 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 27th June 2017 amending Resolution No. 148/2014/2015 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 23rd June 2015 on the establishment of the study program in the field of law part-time studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
m - compound record
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Prawo I rokECTSlectcllek_nowprsemexam
Introduction into Jurisprudence316e
Introduction into Jurisprudence316zoc
The History of Political System and Law in Poland324e
The History of Political System and Law in Poland316zoc
General History of State and Law324e
General History of State and Law216zoc
Legal logic316e
Legal logic216zoc
Roman Law - first semester216zoc
Roman Law -first semester216zoc
Latin Legal Terminology28zoc
Roman Law - second semester316e
Roman Law - second semester316zoc
Institutions of Legal Protection316e
Constitutional Law332e
Constitutional Law316zoc
The History of Political and Legal Doctrines216e
Information Technologies and legal information system3zoc
432zoc
416zoc
416zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:6021611232

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Prawo V rokECTSlectcllek_nowprsemexam
student practices 1 month41 miesiączal
2080m
532zoc
2832zoc
48zoc
Total:6112032

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/