Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy - full-time first cycle studies

Philosophy - full-time first cycle studies (WF-FI-N-1)

(in Polish: Filozofia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

 Filozofia

Celem kształcenia na kierunku „Filozofia” jest zdobycie wiedzy z zakresu filozofii, jej historii, dyscyplin i wybranych zagadnień. Absolwenci i absolwentki studiów z filozofii nie tylko potrafią krytycznie odnosić się do otaczającej rzeczywistości, ale także rozumieć w sposób wieloaspektowy i nieuprzedzony problemy, które wiążą się z kondycją współczesnego człowieka oraz świata. Wiedza zdobyta na studiach z filozofii ze względu na swój uniwersalny i wielowymiarowy charakter może zostać zastosowana w wielu obszarach i stanowi cenną podstawę dla nabywania kolejnych kompetencji. Absolwenci i absolwentki umieją analizować i oceniać wybrane zjawiska społeczne oraz kulturowe. Studiujący filozofię mają unikatową szansę zapoznania się zarówno z podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi (historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia religii, epistemologia, etyka, logika itd.), jak i rozwinąć swoje zainteresowania na zajęciach poświęconych wybranym zagadnieniom zarówno z zakresu historii filozofii jak i filozofii współczesnej.

Specyfika studiów pozwala studentom i studentkom na wybór interesujących ich wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku wybierają oni wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, w których zamierzają się rozwijać. Oznacza to, że studenci i studentki sami decydują o toku studiów, specjalizując się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych jak i ogólnouczelnianych umożliwia naszym studentom i studentkom zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i szczegółowej. Dodatkowo realizują oni w trakcie studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają im rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje.

Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, umożliwiają studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.

Specjalizacje:

Studenci i studentki mogą wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania i kognitywistyki, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii).

Kierunek oferuje dodatkowo ścieżkę studiów dla studentów i studentek szczególnie uzdolnionych, a także zajęcia po angielsku. Studenci oraz studentki mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.

Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku Filozofia na UKSW można pracować m.in. w:  

  • instytucjach oczekujących umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością,
  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej,
  • agencjach PR,
  • konsultingu i doradztwie.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the course Philosophy first cycle approved pursuant to the resolution 49/2015 of the UKSW's Senate on 23.04.2015. The curriculum and program of education defined by Resolution No.1-3/5/2017 of the Council of the Christian Philosophy Faculty of 11.05.2017 on the approval of the study program in the field of philosophy, full-time first-cycle studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filozofia I stopień I rok - (dla zaczynający studia od roku 2021/22)ECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Culture and techniques of study 115zoc
Intellectual property protection115zoc
Digital workshop of humanist230zoc
Introduction to philosophy and reading of texts53015e
History of ancient philosophy53015e
History of medieval philosophy53015e
Logic 153030e
Logic 253030e
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:331501353060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Filozofia I stopień II rok - (dla zaczynający studia w roku 2021/22)ECTSlectclkonleklek_staprsemexam
General ethics (Ethics 1)53015e
Philosophy of God and religion53015e
Philosophy of Nature and Natural Sciences53015e
General Methodology of Science53015e
Ontology53015e
Epistemology 153015e
Greek language 1230zoc
Greek language 2230zoc
Latin language 1230zoc
Latin language 2230zoc
Apprenticeships 1145zoc
Mentoring 115zoc
Apprenticeships I1.545zoc
History of Modern Philosophy53015e
History of Contemporary Philosophy53015e
660e
Physical education060zal
330zoc
Total:60.52401805601209030
(in Polish) Filozofia I stopień III rok- (dla zaczynający studia w roku 2021/22)ECTSlectclkonleklek_staprsemexam
Latin language 3230zoc
Latin Language 4230zoc
15zoc
Apprenticeships II1.545zoc
560zoc
16120zoc
209090e
330zoc
1030e
660zoc
630e
20150e
Total:92.5330150125604560

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/