Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Biology > Biology - full-time first cycle studies

Biology - full-time first cycle studies (WB-BI-N-1)

(in Polish: Biologia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku biologia jest zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej biologii środowiskowej i biologii człowieka, a także solidnych podstaw z zakresu przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii. Kierunek zapewnia zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, instytutach badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej; ma także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first level studies in Biology as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 94/2015 on 25th June 2015. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 37/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
First year of BiologyECTSlectclcw_terkonlablek_nowprsemsemliexam
Culture and techniques of study 115zoc
General and inorganic chemistry230e
General and inorganic chemistry215zoc
Mathematics230 or 15zoc
Mathematics230zoc
General botany230e
General botany23030zoc
General zoology230e
General zoology23030zoc
Information Technology330zoc
Physics115e
Physics330zoc
Propedeutics of biology130zoc
Laboratory in general and inorganic chemistry430zoc
Systematic botany230e
Systematic botany330zoc
Cell biology230e
Cell biology330zoc
General ecology230e
General ecology230zoc
Biodiversity - field practices560zoc
English language for biologists - basic330zoc
1560zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:60255255601515060

1 - The student chooses 2 subjects for a total of 5 ects from the group of humanities or social studies

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Second year of BiologyECTSlectclcw_terkonlablek_nowprsemsemliexam
Organic chemistry230e
Organic chemistry215zoc
Biochemistry230e
Biochemistry360zoc
Plant physiology230e
Plant physiology230zoc
Animal physiology230e
Animal physiology230zoc
Human functional anatomy230e
Human functional anatomy230zoc
Laboratory in organic chemistry330zoc
Genetics130e
Genetics445zoc
Physical anthropology230e
Physical anthropology23030zoc
Microbiology130e
Microbiology345zoc
Flora and fauna of Mazovia - field biology360zoc
Intellectual property protection115zoc
Student internship4120zoc
660e
Physical education060zal
116120120zoc
Total:673752856024060120

1 - Second-year students are required to choose 2 subjects from the pool of optional subjects in the winter and summer semester.

Third year of BiologyECTSlectclcw_terkonlablek_nowprsemsemliexam
Basics of statistics for biologists330zoc
Molecular biology230e
Molecular biology345zoc
The basis of live and its evolution230e
The basis of live and its evolution230zoc
Human Ecology230e
Human Ecology - tutorials230zoc
Biotechnology230e
Biotechnology230zoc
Methodology of Natural Sciences330e
Dyploma Seminar I33030zoc
Dyploma seminar II33030zoc
24180180zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:53330270756060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/