Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia menedżerska > Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne

Ekonomia menedżerska - studia II stopnia stacjonarne (WS-SO-EM-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska jest poszerzenie wiedzy  o funkcjonowaniu systemów gospodarczych i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwinięcie kompetencji menedżerskich oraz zgłębienie zaawansowanych narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Programkierunku ekonomia menedżerska zapewniazapoznanie się z narzędziami warsztatu ekonomisty i finansisty, poznania zasad funkcjonowania społeczeństwa, relacji między jednostkami oraz technik negocjacji. Opanowania umiejętności empirycznych zastosowań metod badawczych w ekonomii, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym orazwiedzy z obszarów prawa i zarządzania, niezbędnej w pracy ekonomisty.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych, sektorze MŚP, organizacjach non-profit czy ośrodkach analitycznych. Studia przygotowują do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz program kształcenia dla kierunku ekonomia menedżerska II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 45/2017 Senatu UKSW z dnia 25.05.2017. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 15.05.2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
proj - Projekt
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ekonomia menedżerska I rokECTSwykwyk_monćwkonlabprojsemsem_mgrzal
Socjologia zarządzania230zoc
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie230e
Zarządzanie strategiczne230e
Prawo gospodarcze230zoc
Biznes plan330zoc
Zarządzanie finansami230zoc
Międzynarodowe organizacje gospodarcze230zoc
Metodologia badań naukowych430zoc
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Metody i techniki negocjacji23030zoc
Zarządzanie jakością230e
Ekonomika przedsiębiorstw230zoc
Instytucje otoczenia biznesu230zoc
Ekonomia środowiska230zoc
Metody eksperymentalne w ekonomii43030zoc
Marketing230zoc
Seminarium magisterskie43030zoc
UKSW-PO-H-2530zoc
Wykład monograficzny z zakresu ekonomii 1330zoc
Wykład w języku angielskim 1430zoc
Język polski akademicki2
Razem:5228590225303030

1 - Wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/