Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Ekonomia menedżerska (WS-SO-EM-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku ekonomia menedżerska posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i finansów, posiada gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw funkcjonowania organizacji i społeczeństwa, zapoznał się z procesem podejmowania decyzji oraz technikami negocjacji. Jest przygotowany do realizacji analiz finansowych i ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych z zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit o charakterze typowo ekonomicznym i finansowym, ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz program kształcenia dla kierunku ekonomia menedżerska II stopnia zatwierdzone uchwałą nr 45/2017 Senatu UKSW z dnia 25.05.2017 .

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę