Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > European Studies > European Studies - full-time first-cycle studies

European Studies - full-time first-cycle studies (WS-PO-ERP-N-1)

(in Polish: Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkueuropeistyka jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych, pogłębionych o zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
i procesach zachodzących na naszym kontynencie.

Program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno-kulturowe charakterystyczne dlawspółczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie, etc.).

Program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do wyboru przez studenta)
oraz specjalizacje. W konsekwencji
każdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium.

Europeistyka oferuje różnorodność zajęć od wykładów po tutoring – realizację projektów pod bezpośrednią opieką profesorską, dostęp do wykładów ogólnouczelnianych rozszerzających horyzonty, a także możliwość udziału w projektach badawczych i pomoc w realizacji praktyk zawodowych.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

·Kulturowo - społeczny

·Administracyjny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę  w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach
i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. Absolwent powinien również być przygotowany do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for European studies first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Europeistyka I rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to European Studies330zoc
330zoc
330e
230zoc
230zoc
230zoc
230zoc
Introduction to economics330e
Social History of Europe-exercise330zoc
230e
230zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Global politics - contemporary challanges115zoc
430zoc
430e
330zoc
Economic Integration in Europe330e
215zoc
Ethics330e
215zoc
115zoc
230zoc
460zoc
Lecture in the field of social sciences1460zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:614051509060

1 - Student chooses 2 subjects (one in each semester). In the winter semester: Social Psychology or Social Demography; In the summer semester: Introduction to Sociology or Economic Policy

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Europeistyka II rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
European Union Institutional System230e
European Union Institutional System215zoc
Classic Political Thought230e
Classic political thought-exercise230zoc
EU decision-making process230zoc
Ideological traditions of Europe330zoc
Theories of European Integration330zoc
Introduction to European Law330zoc
International Political Relations330e
Introduction to contemporary political systems230e
Introduction to contemporary political systems - practical classes230zoc
Poland in Europe330zoc
Intellectual property protection115zoc
Project / tutoring315zoc
Modern political thought230e
Modern political thought230e
European Union Law230e
European Union Law-exercise230e
330e
Catholic Social Thought230zoc
Political system of the EU230e
660e
Physical education060zal
Module to choose from1103060
Total:6425521027060

1 - The student chooses 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.

(in Polish) Europeistyka III rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Europe in the international relations230e
230zoc
Project/conference215zoc
Bachelor seminar43030zoc
Bachelor seminar63030zoc
Social communication330e
330zoc
Research Practice4120zoc
UKSW-PO-H-1530zoc
Module to choose from12875120
Total:59135152101206060

1 - The student continues 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/