Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental Protection - full-time first cycle studies

Environmental Protection - full-time first cycle studies (WF-OB-N-1)

(in Polish: Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na UKSW  - Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest zdobycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, biznesie, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci mają możliwość realizacji nauczycielskiego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda. Ponad to mogą uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w: 1. firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach; 2. przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska; 3. administracji państwowej na szczeblu lokalnym w urzędach w dziale ochrony środowiska; 4. Centralnej administracji państwowej: Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 5. organizacjach pozarządowych; 6. oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Specjalizacje 

Studia licencjackie: 

  • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa,
  • monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe. 

Perspektywy zawodowe 

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska na UKSW można pracować m.in. w: 

  • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach.
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
  • urzędach w dziale ochrony środowiska,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska jako specjalista ESG/CSR,
  • organizacjach pozarządowych,
  • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first -cycle studies in Environmental Protection as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 49/2015 of 23 April 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of the Faculty of Christian Philosophy of UKSW No. 1-3/5/2017 of 11 May 2017 on establishing the program for the first-cycle full time studies in Environmental Protection.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cw2 - Classes
cl - Classes
cw3 - Classes
cw_ter -
kon - Conversatorium
kon2 - Conversatorium
kon3 -
lab - Laboratory
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Ochrona środowiska I stopień I rokECTSlectwyk2cw2clcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemexam
Latin language 1330zoc
Latin language 2330zoc
Informatics 1230zoc
Informatics 2 - using of statistical methods in enviromental sciences230zoc
Intellectual property protection11515zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Biology (general) 1430e
Biology (general) 2430zoc
Biogeography430e
330zoc
Ecology43030e
Physics43015e
Nature Protection330zoc
Bases of chemistry 133030e
Bases of chemistry 233030e
Origins and Organization of Life on Earth430e
Idea and Practice of Sustainable Development330zoc
Elements of Logic21515zoc
Ethics230e
Environmental Ethics230zoc
Philosophy of nature230zoc
Statystic in enviromental sciences330e
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:663603018090306060

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Ochrona środowiska I stopień II rok Zarządzanie ŚrodowiskiemECTSlectwyk2cw2clcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemexam
Methodology of writing scientific paper230zoc
Chemical security430e
Ecological education 1230e
Ecological education 2230zoc
Cultural ecology330zoc
Legal instruments for environmental protection430e
International Environmental Law430e
Environmental protection in the system strategy23030zoc
Renewable energy sources - law aspect43030zoc
230zoc
Environmental law430e
660e
Physical education060zal
430zoc
Total:431801803030306030
(in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Zarządzanie ŚrodowiskiemECTSlectwyk2cw2clcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemexam
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work115zoc
Environmental economy23030zoc
Methodology of natural science teaching430e
Administrative procedure in environmental protection330e
Legal aspects of environmental components430303030e
National parks in Poland4303030zoc
Environmental protection projects in Poland430zoc
Apprenticeships4160 or 30zoc
Management of valuable natural areas33030zoc
Managment of conflicts in envimental protections3030zoc
330zoc
6120zoc
8120zoc
4160zoc
1460
Total:643303030606030165303016060
(in Polish) Ochrona środowiska I stopień III rok Monitoring ŚrodowiskowyECTSlectwyk2cw2clcw3cw_terkonkon2kon3lableklek_staprsemexam
Safety, Ergonomics and Hygiene of Work115zoc
Bioindication as a tool for environmental assessment230zoc
Biology of Human Populations230zoc
Ecotoxicology53030e
Hydrology and Water Management315 or 3030e
Morphological evaluation of human developmentzoc
Renewable Energy Sources215zoc
Apprenticeships4160 or 30zoc
Virology with elements of ecology230zoc
The impact of transport on the environment430e
Applied zoology430zoc
330zoc
12120zoc
8120zoc
4160zoc
1460
Total:7030010513516060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/