Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental engineering > Environmental engineering - full-time second cycle studies

Environmental engineering - full-time second cycle studies (WB-IS-N-2)

(in Polish: Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 3 semesters
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, realizowania i utrzymania infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych; wykorzystywania informacji do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji inżynieryjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i innych rurociągów przesyłowych, oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w tym ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji; nagłego reagowania na sytuacje wymagające interwencji dotyczących katastrof środowiskowych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Environmental engineering as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 39/2017 on 27th April 2017. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 36/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
lab - Laboratory
proj -
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Technologie gospodarki cyrkulacyjnej I rokECTSlectcllabprojsemexam
Water and wastewater management in industry115e
Water and wastewater management in industry115zoc
Water and wastewater management in industry115zoc
Graphical design in environmental engineering 1230zoc
Graphical design in environmental engineering230e
Circular economy230zoc
Laboratory of environmental technologies230zoc
Financial analysis of investments230zoc
Modern installation solutions in energy-efficient buildings115zoc
BAT and integrated permits115zoc
BAT and integrated permits115zoc
Energy audits230zoc
Environmental management215e
Environmental management115zoc
Sustainable development in terms of economic sustainability115zoc
Development and revitalisation of degraded areas115zoc
Development and revitalisation of degraded areas230zoc
Total:251201353075

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/