Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental engineering > Environmental engineering - full-time second cycle studies

Environmental engineering - full-time second cycle studies (WB-IS-N-2)

(in Polish: Inżynieria Środowiska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 3 semesters
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, realizowania i utrzymania infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych; wykorzystywania informacji do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji inżynieryjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i innych rurociągów przesyłowych, oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w tym ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji; nagłego reagowania na sytuacje wymagające interwencji dotyczących katastrof środowiskowych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze); zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej; firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych; własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second level studies in Environmental engineering as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 39/2017 on 27th April 2017. Studies plan program was approved by Resolution of the Council of the Faculty of Biology and Environmental Scienes of UKSW No. 36/2018 on 4th June 2018 as amended.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lab - Laboratory
pr - Practice
proj -
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Technologie gospodarki cyrkulacyjnej I rokECTSlectclkonlabprprojsemexam
Reliability and safety of engineering systems115e
Reliability and safety of engineering systems230zoc
Graphical design in environmental engineering230e
Circular economy230zoc
Graphical design in environmental engineering360zoc
Laboratory of environmental technologies230zoc
Financial analysis of investments230zoc
Water and wastewater management in industry115e
Water and wastewater management in industry115zoc
Water and wastewater management in industry115zoc
Waste management in the municipality and enterprise115e
Waste management in the municipality and enterprise115zoc
Waste management in the municipality and enterprise115zoc
English in Environmental Engineering23030zal
Intellectual property management and technology brokerage in the economy230zoc
Civilisation threats and sustainable development130zoc
Modern installation solutions in energy-efficient buildings115zoc
Student internship8240zal
WB-IS-II-1-TGCw221201053075
1560zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:613002556060240165

1 - The student chooses 2 subjects for a total of 5 ects from the group of humanities or social studies

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Technologie gospodarki cyrkulacyjnej II rokECTSlectclkonlabprprojsemexam
Economics of water supply and wastewater treatment115e
Economics of water supply and wastewater treatment115zoc
Energy management in buildings115zoc
Economic instruments in law environmental protection130zoc
Diploma seminar2030zoc
56030
Total:291204530

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/