Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Studies > European Studies - full-time first-cycle studies

European Studies - full-time first-cycle studies (WS-PO-ERP-N-1)

(in Polish: Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkueuropeistyka jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych  i humanistycznych, pogłębionych o zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i procesach zachodzących na naszym kontynencie.

Program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno-kulturowe charakterystyczne dlawspółczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie, etc.).

Program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do wyboru przez studenta) oraz specjalizacje. W konsekwencjikażdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium.

Europeistyka oferuje różnorodność zajęć od wykładów po tutoring – realizację projektów pod bezpośrednią opieką profesorską, dostęp do wykładów ogólnouczelnianych rozszerzających horyzonty, a także możliwość udziału w projektach badawczych i pomoc w realizacji praktyk zawodowych.

Na kierunku dostępne są moduły specjalizacyjne:

·Kulturowo - społeczny 
·Administracyjny.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę  w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. Absolwent powinien również być przygotowany do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for European studies first-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 71/2014 on 29th May 2014. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
wyk2 - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Europeistyka I rokECTSlectwyk2clkonlek_nowprsemsemliexam
Introduction to European Studies330zoc
Theory about the politics and the state330zoc
Theory about the politics and the state330e
The science of law230zoc
History of philosophy30zoc
History of philosophy - exercises30zoc
Introduction to Economics230zoc
Introduction to economics330e
Social History of Europe-exercise330zoc
Contemporary history230 or *e
Contemporary history230zoc
Culture and techniques of study 115zoc
Global politics - contemporary challanges115zoc
Methodology of social research430zoc
Recent political history of Polish430e
History of European integration330zoc
Economic Integration in Europe330e
Principles of scientific paper composition215zoc
Ethics330e
Fundamentals of international law215zoc
Polish politics - contemporary challenges11515zoc
Information Technology230zoc
460zoc
Lecture in the field of social sciences1460zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:57375151509060

1 - Student chooses 2 subjects (one in each semester). In the winter semester: Social Psychology or Social Demography; In the summer semester: Introduction to Sociology or Economic Policy

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Europeistyka II rokECTSlectwyk2clkonlek_nowprsemsemliexam
The Institutional System of the European Union230e
European Union Institutional System215zoc
Classic Political Thought230e
Classic political thought-exercise230zoc
EU decision-making process230zoc
Ideological traditions of Europe330zoc
Theories of European Integration330zoc
Introduction to European Law330zoc
International Political Relations330e
Introduction to contemporary political systems230e
Introduction to contemporary political systems - practical classes230e
Poland in Europe330zoc
Intellectual property protection11515zoc
Project / tutoring315zoc
Modern political thought230e
Modern political thought230e
European Union Law230e
European Union Law-exercise230e
Cultural security in Europe330e
Catholic Social Thought230zoc
Political system of the EU230e
660e
Physical education060zal
Module to choose from1103060
Total:6425521028560

1 - The student chooses 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.

(in Polish) Europeistyka III rokECTSlectwyk2clkonlek_nowprsemsemliexam
Europe in the international relations230e
Anthropology of European integration230zoc
Project/conference215zoc
Bachelor seminar43030zoc
Bachelor seminar63030zoc
Social communication330e
Current problems of European integration330zoc
Research Practice4120zoc
UKSW-PO-H-1530zoc
Module to choose from12875120
Total:59135152101206060

1 - The student continues 1 of 2 modules: Cultural and social module; Administration module.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/