Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia - studia II stopnia stacjonarne

Historia - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-HI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: brak danych

Historia

Celem kształcenia na kierunku Historia studia II stopnia jest zdobycie pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym.

W toku studiów studenci realizują następujące moduły (specjalności):
-moduł Historia XX wieku, 
-moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Realizując moduł zajęć Historia XX wieku student zdobędzie pogłębioną wiedzę historyczną, dotyczącą Polski XX wieku w szerokim kontekście dziejów powszechnych. Ponadto, obok szczegółowej znajomości faktografii historii XX wieku, będzie posiadał również umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. W toku studiów student ma także możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie, które pozwolą mu podjąć pracę w szkole.

Absolwent kierunku historia będzie znał uwarunkowania funkcjonowania oraz organizacji instytucji związanych z historią i kulturą, tym samym będzie mógł podjąć pracę m.in. w archiwach, bibliotekach, biurach turystycznych, placówkach kulturalnych, placówkach edukacyjnych oraz wydawnictwach.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Historia posiada gruntowną więdzę historyczną i ogólnohumanistyczną.Jest przygotowany do pracy nauczyciela oraz do pracy w archiwach,muzeach,bibliotekach itp.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku historia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 146/2015 Rady Wydziału WNHiS z dnia 11 maja 2015 r oraz Uchwałą 100/2016 Rady Wydziału WNHIS z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/