Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia - studia I stopnia stacjonarne

Chemia - studia I stopnia stacjonarne (WM-CH-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Chemia - studia I stopnia jest wykształcenie studenta w dziedzinie chemii organicznej, analitycznej i teoretycznej. Student ma możliwość pogłębić swoją wiedzę w wybranym zakresie poprzez udział w dodatkowych przedmiotach, wykraczających po za minimalny program studiów.

jednak przebieg studiów ma charakter indywidualny dla każdego studenta, zdefiniowany przez obrane przez niego przedmioty oraz ogólny kierunek rozwoju (Studenci podlegają temu samemu tokowi nauczania, ).

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku chemia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 65/18 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19.06.2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Chemia 1 rokECTSwykćwkonlablek_nowprzal
Kultura i techniki studiowania115zoc
Analiza matematyczna I83060e
Fizyka I53030e
Chemia ogólna I660 lub 3030 lub 60e
Technologia informacyjna230zoc
Analiza matematyczna II93060e
Fizyka II53030e
Chemia ogólna II43030e
Pracownia chemii ogólnej345zoc
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)560zoc
Fakultet CHEMIA Blok B63030e
Fakultet CHEMIA Blok H (przedmioty związane z buisnessem)230e
Język polski akademicki1
Razem:60270240157560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/