Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja - studia II stopnia niestacjonarne

Administracja - studia II stopnia niestacjonarne (WP-ADZ-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierownicze funkcje w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach administracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach zajmującymi się stosun­kami międzynarodowymi i integracją europejską.

Na kierunku administracja (II stopnia) działają moduły prawa administracyjnego, prawno - informatyczny i administracja publiczna.

Przyjmowanie dokumentów

Czerwiec
18.06 (wtorek) - godz. 9.00-12.00
20.06 (czwartek) - godz. 12.00-15.00
25.06 (wtorek) - godz. 9.00-12.00
Lipiec:
9.07 (wtorek) - godz. 9.00-12.00
11.07 (czwartek) - godz. 12.00-15.00
16.07 (wtorek) - godz. 9.00-12.00
18.07 (czwartek) - godz. 12.00-15.00
23.07 (wtorek) - godz. 9.00-12.00
25.07 (czwartek) - godz. 12.00-15.00
30.07 (wtorek) - godz. 9.00-12.00 
Sierpień:
6/13/20/22.08 (wtorki) - godz. 9.00-12.00
Wrzesień:
3/10/17.09 (wtorki) - godz. 9.00-12.00
23/30.09 (poniedziałki) - godz. 9.00-12.00

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Administracja studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 69/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016. Plan studiów i program kształcenia określoną Uchwałą nr 208/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne II stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Administracja I rokECTSwykćwprosemsemszkwarzal
WPIA - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Zasady ustroju politycznego państwa316e
Zasady ustroju politycznego państwa38zoc
Elektroniczna administracja publiczna416e
Elektroniczna administracja publiczna416zoc
Zarządzanie zasobami ludzkimi216e
Zarządzanie zasobami ludzkimi48zoc
Infrastruktura i ochrona cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych216 lub 8zoc
Ochrona praw człowieka w systemie ONZ416e
Gospodarka cyfrowa416zoc
Prawo administracyjne-materialne316 lub 24e
Prawo administracyjne-materialne316zoc
Elektroniczne postępowanie administracyjne216e
Postępowanie sądowo-administracyjne116e
Postępowanie sądowo-administracyjne28zoc
Prawo wyznaniowe216e
Prawo wyznaniowe18zoc
Prawo ochrony danych osobowych316 lub 24e
Prawo ochrony danych osobowych316zoc
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych116e
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych18 lub 16zoc
Proseminarium48zoc
Moduł prawo administracyjne I216zoc
Moduł prawo administracyjne II216zoc
Język polski akademicki1
Razem:60176808

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/