Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Theology > Theology - full-time master studies

Theology - full-time master studies (WT-DTE-N-MGR)

(in Polish: Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time, 5 years
Language: Polish

Studenci podczas studiów są przygotowywani do podejmowania działalności naukowej i zawodowej związanej z teologią. Pięcioletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kościelnych i świeckich. Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy teologicznej.

Studenci zainteresowani pracą na stanowisku nauczyciela religii mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie oraz katechetyczne.

W toku studiów studenci realizują: przedmioty kierunkowe, lektorat, zajęcia wychowania fizycznego, konwersatorium w języku obcym nowożytnym, zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Studenci obowiązkowo realizują w toku studiów praktyki zawodowe w instytucjach takich jak szkoły, ruchy formacyjne, domy rekolekcyjne, wydawnictwa, biblioteki, szpitale, hospicja.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

The graduate has a thorough knowledge of theology based on the Revelation and patristic sources; is familiar with the basics of the knowledge of humanities, especially philosophy and social sciences covering the canon of theological education . The graduate is prepared for pastoral work and to work in ecclesiastical and secular institutions and centers dealing with prevention and the provision of social, educational, and cultural services. After receiving the permission to teach religion the graduate is able to work in education as a teacher of religion, and in a parish as a catechist.

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and abilities for the field of Theology, master degree approved by Resolution No. 68/2015 of the Senate of the UKSW of 22nd May 2015. The plan of studies and the programme defined by Resolution No. 276-2014 / 2015 of the Council of the Theological Faculty of the UKSW of 28th September 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pm - MA Seminar
sem - Seminar
sem_mgr - MA Seminar
spec - Specialisation
e - examination
kol - final test
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Teologia III rokECTSlectclkonleklek_stapmsemsem_mgrspecexam
Catechetics fundamental330e
Sacramentology330e
Religious Studies230kol
Acts and Paul's Letters.445e
Theology dogmatic: Christology, Soteriology330e
Theology dogmatic: Christology, Soteriology230kol
Sacramentology230kol
Theology of Spirituality660e
Old Testament - the Prophets33030e
Dogmatic Theology - Mariology/Ecclesiology330e
Moral theology of personal life430e
Moral theology of personal life215zal
Moral theology of personal life015kol
Pastoral Theology330e
New Testament - Acts of the Apostles and Letters of St. Paul215kol
Introduction to Canon Law230kol
Liturgical Year230kol
Biblical Hebrew260 or 30kol
Other1460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:624657560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Teologia IV rokECTSlectclkonleklek_stapmsemsem_mgrspecexam
Other1TODOTODOTODO
Dogmatic Theology - Anthropology, Eschatology330e
Theology of Mystical Life330e
Ecumenism230kol
Theology moral of social life330e
Pastoral care of the sick and hospice21515kol
Research and realization of projects230zal
Moral Theology of Social Life230zal
Moral Theology of Social Life215zal
Old Testament – Psalms and Wisdom Literature330e
Deuterocanonical Books of the Old Testament230kol
Liturgy - the Sacraments330e
dogmatic Theology - Grace330e
The Johannine Literature330e
The Johannine literature and Catholic Letters215kol
Ecumenism230kol
Catholic Social Teaching230kol
Pastoral Praxeology and Organising the Pastoral Ministry73030zal
Philosophy of Religion730zoc
Pain and suffering - the sources of light and darkness. The illnesses of old age.230kol
History of Pedagogical Thought330e
Old Testament - the Prophets33030e
General didactics230kol
Other1460zoc
Total:774351351203030

1 - TODO

(in Polish) Teologia V rokECTSlectclkonleklek_stapmsemsem_mgrspecexam
Research and realization of projects230zal
Ex universa theologia10*e
Other1460zoc
Other8120zoc
Other12120e
Total:462403060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/