Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Canon Law > Canon Law: Canon civil specialization - full-time master studies

Canon Law: Canon civil specialization - full-time master studies (WK-KC-N-MGR)

(in Polish: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa kościelnego oraz podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego.  Na kierunku dostępne są dwie specjalności, wśród nich opisywana tutaj specjalizacja kanoniczno-cywilna.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w sądach i instytucjach kościelnych, kancelariach prawnych,urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje, umiejętności i zdobyta wiedza pozwalają im na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego oraz w sądach kościelnych. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Specjalności: kanoniczno–cywilna oraz administracyjno–sądowa (kanoniczna).

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

the possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of Canon Law approved by Resolution No. 50/2015 of the Senate of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw of 23.04.2015 on determining the learning outcomes for the field of canon law studies - uniform master's studies at the Faculty of Canon Law for students starting their studies from the 2015/2016 academic year.
The study program was determined by the Resolution of the Faculty Council No. 4.1. / V / 2015 of 12nd May 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Prawo kanoniczne rok IECTSlectclkonlek_nowlek_staprsemexam
Philosophical anthropology and metaphysics230zoc
Ethics330zoc
Introduction to the Holy Scripture230zoc
Moral theology (fundamental and detailed)230zoc
Introduction to jurisprudence44530e
Informatics for lawyers and canonists230zoc
Methodology of canon law230zoc
History of canon law in Poland - lecture74530e
Latin230zal
Tractate about Holy Trinity and Grace230zoc
Ecclesiology230zoc
General and detailed sacramentology230zoc
Legal logic43015 or 30e
Roman law74530e
Constitutional law74530e
Latin230zal
Culture and techniques of study 115zoc
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:574502101560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Prawo kanoniczne rok VECTSlectclkonlek_nowlek_staprsemexam
Canonical marriage process84545e
Canonical administrative proceedings130e
Canonization law330e
Law of Eastern Churches73015e
Law of inheritance43030e
Basics of entrepreneurship in the labor market. Practical aspects11515zoc
Master dissertation2030zal
Student training account760zal
330zoc
330e
330zoc
Total:6024090156060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/