Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration - part-time first-cycle studies

Administration - part-time first-cycle studies (WP-ADZ-N-1)

(in Polish: Administracja - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Jest przygotowany również do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na kierunku administracja (1 stopnia) działają następujące moduły: historyczno-prawny, filozoficzny, socjologiczno-ekonomiczny, prawno-informatyczny, finansowo-gospodarczy, informacja publiczna.

Przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00 - 12.00:

19 czerwca

22 czerwca

30 czerwca

3 lipca

6 lipca

10 lipca

13 lipca

17 lipca

20 lipca

24 lipca

27 lipca

31 lipca

3 sierpnia

7 sierpnia

10 sierpnia

17 sierpnia

21 sierpnia

24 sierpnia

28 sierpnia

31 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych kierunków.

Adres:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 17, I piętro.

Dziekanat niestacjonarnych studiów administracji - pokój 1717a

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning effects for Administration first degree studies were confirmed by by Resolution No. 69/2015 of the Senate of the UKSW on 22nd May 2015 on determining the effects of education for the fields of study at the Faculty of Law and Administration for students starting their studies from the academic year 2015/2016 r. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 207/2016/2017 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 27th June 2017 amending Resolution No. 160/2012/2013 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 4th June 2013 on the establishment of the study program in the field of Administration first-cycle part-time studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Administracja I rokECTSlectclkonlek_nowprsemwarexam
Introduction to Jurisprudence324e
Introduction to Jurisprudence416zoc
Constitutional Law324e
Constitutional Law416zoc
Institutions of Legal Protection224e
Information Technologies and Legal Research Systems424zoc
Culture and techniques of studying115zoc
Administrative Law: Basic Concepts332e
Administrative Law: Basic Concepts416zoc
Administrative legislation216zal
Informatics Law - Informatics in Administration324e
Informatics Law - Informatics in Administration416zoc
Labour Law (Basics)332e
Labour Law (Basics)316zoc
Axiology of Good Administration28e
Language classes to choose from for Student - administration- part-time studies432zoc
41616zoc
416zoc
416zoc
Academic Polish for foreigners 1
Total:612161361532

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/