Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration - part-time first-cycle studies

Administration - part-time first-cycle studies (WP-ADZ-N-1)

(in Polish: Administracja - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time programmes, 3 years
Language: Polish

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Jest przygotowany również do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na kierunku administracja (1 stopnia) działają następujące moduły: historyczno-prawny, filozoficzny, socjologiczno-ekonomiczny, prawno-informatyczny, finansowo-gospodarczy, informacja publiczna.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge, ability and competence learning effects for Administration first degree studies were confirmed by by Resolution No. 69/2015 of the Senate of the UKSW on 22nd May 2015 on determining the effects of education for the fields of study at the Faculty of Law and Administration for students starting their studies from the academic year 2015/2016 r. The study plan and curriculum were defined by Resolution No. 207/2016/2017 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 27th June 2017 amending Resolution No. 160/2012/2013 of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW on 4th June 2013 on the establishment of the study program in the field of Administration first-cycle part-time studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
war - Workshops
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/