Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo > Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia studiów niestacjonarnych) jest:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do krytycznej znajomości i oceny kontekstu kulturowego, rozwiązywania problemów oraz przewidywania szans rozwoju środowisk kulturowych (od bliskich i lokalnych po najdalsze i wchodzące w zakres studiów wielokulturowych)
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego myślenia jako kompetencji niezbędnych do realizowania autorskich pomysłów i inicjatyw w różnych środowiskach kulturowych;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury oraz nauka konkurencyjności w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach (analogowych i cyfrowych);
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Zarządzanie kulturą,
 • Komunikacja w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

 • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
 • środy w godz. 10.00-14.00,
 • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Kulturoznawstwo, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 56/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Kulturoznawstwo rok 1ECTSwykćwkonlek_nowsemlizal
Warsztat kulturoznawcy15zoc
Wstęp do kulturoznawstwa-wykład15e
Podstawy socjologii kultury15e
Tradycja antyczna15e
Kultura Języka15zoc
Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna15zal
Podstawy antropologii kulturowej15zal
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia-ćwiczenia15zoc
Historia Filozofii -wykład15zal
Lektorat języka angielskiego1515zal
Wstęp do kulturoznawstwa - ćwiczenia15zoc
Tradycja biblijna15e
Poetyka literacka-poetyka intersemiotyczna15e
Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa15zoc
Historia filozofii-ćwiczenia15zoc
Historia filozofii -wykład15e
Podstawy antropologii kulturowej15e
Historia kultury od średniowiecza do oświecenia15e
Kultura popularna-teoria i krytyka15zoc
Lektorat języka angielskiego15zoc
Język polski akademicki1
Razem:15013530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/