Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia (WT-DKS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci dziennikarstwa są przygotowani do pracy w mediach na stanowiskach reporterskich, redaktorskich: w działach promocji , reklamy i public relations; mogą być webmasterami i administratorami stron internetowych. Bazę intelektualną stanowi wiedza z zakresu humanistyki, rozszerzona o zagadnienia filozoficzne i teologiczne. Absolwent potrafi samodzielnie oceniać rzeczywistość, rozumieć zachodzące w świecie procesy i przemiany oraz krytycznie do nich podchodzić.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) zatwierdzone uchwałą nr 179/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r . Program studiów określono Uchwałą nr 310-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 18 marca 2013 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
Komunikacja medialno-marketingowa II rokECTSwykćwzal
Brak zajęć