Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia (WT-DKS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
bpe - Blok przedmiotów egzaminacyjnych
kon - Konwersatorium
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Komunikacja medialno-marketingowa I rokECTSwykćwbpekonpmprsemzal
Badania wizerunku prasowgo organizacji230zoc
Etyka w biznesie i PR230zoc
Komunikacja w mediach społecznościowych230zoc
Kreowanie marki230zoc
Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego230zoc
Metodologia badań społecznych i marketingowych230zoc
Pragmatyka językowa w dyskursie medialnym230zoc
Prawo mediów i własności intelektualnej230e
Public relations strategiczne230zoc
Prezentacje i wypowiedzi publiczne230zoc
Reklama i marketing230zoc
Test kompetencji językowej5*zoc
Współczesne media a ekonomia230zoc
Warsztat dziennikarski i medialny - zarządzanie projektami230zoc
Podstawy zarządzania dla dziennikarzy230zoc
Seminarium DM1460zoc
Specjalizacje DM112120zoc
wykład ogólnouczelniany560zoc
wykład monograficzny230zoc
Razem:662403603060

1 - grupa zajęć specjalizacyjnych /Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .

Komunikacja medialno-marketingowa II rokECTSwykćwbpekonpmprsemzal
Przygotowanie pracy magisterskiej16*zal
Podstawy przedsiębiorczości dla dziennikarzy230kol
Praktyki zawodowe6160zal
Warsztat dziennikarsko-medialny - planowanie i tworzenie strategii rozwoju230kol
PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych230kol
Specjalizacje DM112120
Seminarium1460
Razem:543018016060

1 - grupa zajęć specjalizacyjnych/ Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/