Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia (WT-DKS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest dostarczanie pogłębionej wiedzy z zakresu mediów, komunikacji społecznej, etycznych i prawnych norm komunikacji, ekonomii oraz rozumienia otoczenia społeczno-gospodarczego, a także rozwinięcie umiejętności prowadzenia badań komunikacji.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w mediach tradycyjnych i społecznościowych, instytucjach medialnych, w branży public relations, agencjach reklamowych, firmach tworzących multimedia, branży digital, pracować przy badaniach komunikacji, może też prowadzić małą lub średnią firmę, kierować projektami oraz zarządzać komunikacją w grupach społecznych oraz małych i średnich instytucjach.

Program podzielono na 4 bloki: podstawy dziennikarstwa, komunikologia, strategia mediów, analiza mediów. Oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają 2 z 4 bloków: rzecznictwo prasowe i e-public relations, informacja medialna, prakseologia, cywilizacja medialna. Mogą też wybierać inne fakultety, przedmioty ogólnouczelniane i wykłady w języku obcym.

Student uczestniczy również w teście sprawdzającym jego kompetencje w zakresie posługiwania się
poprawną polszczyzną oraz ma możliwość ich doskonalenia w czasie trwania studiów. Program praktyk obejmuje praktyki zewnętrzne oraz w ramach specjalizacji – laboratoria na
kierunku.

W czasie studiów mają do dyspozycji nowoczesne pracownie - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, Radio UKSW, Sala Kinowa, Pracownia Technik Komputerowych i Internetu, a także specjalistyczny sprzęt - kamery, mikrofony, miksery, komputery multimedialne, serwery www, systemy transmisji oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie grafiki, montaż dźwięku i wideo, projektowanie publikacji oraz programowanie.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 145/2019 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
bpe - Blok przedmiotów egzaminacyjnych
kon - Konwersatorium
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Komunikacja medialno-marketingowa I rokECTSwykćwbpekonpmprsemzal
Badania wizerunku prasowgo organizacji30zoc
Etyka w biznesie i PR30zoc
Komunikacja w mediach społecznościowych30zoc
Kreowanie marki30zoc
Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego230zoc
Metodologia badań społecznych i marketingowych30zoc
Pragmatyka językowa w dyskursie medialnym30zoc
Prawo mediów i własności intelektualnej30e
Public relations strategiczne230zoc
Prezentacje i wypowiedzi publiczne30zoc
Reklama i marketing30zoc
Test kompetencji językowej*zoc
Współczesne media a ekonomia30zoc
Warsztat dziennikarski i medialny - zarządzanie projektami30zoc
Podstawy zarządzania dla dziennikarzy30zoc
Seminarium DM1460zoc
Specjalizacje DM112120zoc
wykład ogólnouczelniany560zoc
wykład monograficzny230zoc
Razem:372403603060

1 - grupa zajęć specjalizacyjnych /Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .

Komunikacja medialno-marketingowa II rokECTSwykćwbpekonpmprsemzal
Przygotowanie pracy magisterskiej*zal
Podstawy przedsiębiorczości dla dziennikarzy230kol
Praktyki zawodowe6160 lub 120zal
Warsztat dziennikarsko-medialny - planowanie i tworzenie strategii rozwoju230kol
PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych230kol
Specjalizacje DM112120
Seminarium1460
Razem:383018060

1 - grupa zajęć specjalizacyjnych/ Specjalizacje. Student wybiera 2 specjalizacje z 3 .

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/