Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja - studia I stopnia stacjonarne

Administracja - studia I stopnia stacjonarne (WP-AD-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Jest przygotowany również do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na kierunku administracja (1 stopnia) działają następujące moduły: historyczno-prawny, filozoficzny, socjologiczno-ekonomiczny, prawno-informatyczny, finansowo-gospodarczy, informacja publiczna.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Administracja studia I stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 69/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016. Plan studiów i program kształcenia określoną Uchwałą nr 204/2016/2017 zmieniającą Uchwałę nr 159/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne I stopnia.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Administracja I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Wstęp do prawoznawstwa330e
Wstęp do prawoznawstwa430zoc
Prawo konstytucyjne330e
Prawo konstytucyjne430zoc
Organy ochrony prawnej230e
Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze430zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Prawo administracyjne cz. ogólna330e
Prawo administracyjne cz. ogólna330zoc
Legislacja administracyjna330zoc
Prawo informatyczne - informatyka w administracji330e
Prawo informatyczne - informatyka w administracji430zoc
Podstawy prawa pracy330e
Podstawy prawa pracy330zoc
Aksjologia dobrej administracji215e
Wszystkie przedmioty językowe460zoc
Moduł historyczno-prawny AD ( I rok, I stopień)41515zoc
Moduł filozoficzny AD ( I rok, I stopień)430zoc
Moduł socjologiczno-ekonomiczny AD ( I rok, I stopień)430zoc
Język polski akademicki1
Razem:612702251560

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Administracja II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Prawo administracyjne cz. ustrojowa330e
Prawo administracyjne cz. ustrojowa330zoc
Podstawy prawa cywilnego330e
Podstawy prawa cywilnego330zal
Podstawy prawa handlowego330e
Podstawy prawa handlowego330zoc
Wprowadzenie do metodologii badań naukowych215e
Prawo międzynarodowe publiczne330e
Prawo międzynarodowe publiczne215zal
Wprowadzenie do prawa finansowego330e
Wprowadzenie do prawa finansowego330zoc
Prawo urzędnicze330e
Podstawy prawa karnego330e
Podstawy prawa karnego430zal
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej230e
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej315zoc
Mediacje w administracji430e
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Moduł prawnoinformatyczny ( warsztaty, II rok, I stopień)430zoc
Razem:602852406030
Administracja III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemwarzal
Postępowanie administracyjne245e
Postępowanie administracyjne230zoc
Prawo UE - instytucje230e
Prawo UE - instytucje230zoc
Publiczne prawo gospodarcze230e
Publiczne prawo gospodarcze230zoc
Ochrona właśności intelektualnej115zoc
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy230e
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy215zoc
Podstawy postępowania cywilnego230e
Podstawy postępowania cywilnego230zoc
Nauka administracji230e
Nauka administracji230zoc
Metody i techniki pracy w administracji230zoc
Praktyka studencka w wymiarze 3 tyg.4120zoc
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)530zoc
Seminaria - dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (od 2009/2010)1245e
Moduł finansowo-gospodarczy ( III rok, I stopień)430zoc
Warsztaty, jeden do wyboru ( III rok, I stopień)430zoc
Moduł informacja publiczna (III rok, I stopień)430zoc
Razem:602701951204560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/