Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Canon Law > Canon Law canonical specialization - full-time master studies (old program)

Canon Law canonical specialization - full-time master studies (old program) (WK-SK-MGR)

(in Polish: Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna)
long-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa kościelnego oraz podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego.  Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje, wśród nich opisywana tutaj: specjalizacja administracyjno-sądowa. 

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w sądach i instytucjach kościelnych, kancelariach prawnych,urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje, umiejętności i zdobyta wiedza pozwalają im na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego oraz w sądach kościelnych. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Specjalności: kanoniczno–cywilna oraz administracyjno–sądowa (kanoniczna).

Zapraszamy!

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of Canon Law approved by Resolution No. 62/2013 of the Senate of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw of 21.05.2013 amending Resolution No. 35/2012 of the UKSW Senate of 26.04.2012 on determining the learning outcomes for the field of study and postgraduate studies at the Faculty of Canon Law.
The study program was determined by the Resolution of the Faculty Council No. 3.4 / VI / 2013 of 25.06.2013
(regarding the approval of the WPK study program and study plans for the canonical (administrative and judicial)
and canon-civil specialties in connection with the Resolution of the Faculty Council No. 4.1. / V / 2015 of 12 May 2015.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Prawo Kanoniczne I rokECTSlectclkonlek_nowlek_staprsemexam
Philosophical anthropology and metaphysics230zoc
Ethics330zoc
Introduction to the Holy Scripture230zoc
Moral theology (fundamental and detailed)230zoc
Introduction to jurisprudence44530e
Informatics for lawyers and canonists230zoc
Methodology of canon law230zoc
History of canon law in Poland - lecture74530e
Latin230zal
Tractate about Holy Trinity and Grace230zoc
Ecclesiology230zoc
General and detailed sacramentology230zoc
Legal logic43015e
Roman law74530e
History of canon law in Poland43015e
Latin230zal
Culture and techniques of study 115zoc
330
460zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:574652101560

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Prawo Kanoniczne V rokECTSlectclkonlek_nowlek_staprsemexam
The Marriage Nullity Process74545e
Special processes53030e
Canonization law330e
Law of Eastern Churches74530e
Nullity of marriage based on canon 109531515zoc
Translatorium230zoc
Student training account760zal
Master dissertation2030zal
460e
330zoc
Total:611951506090

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/