Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne

Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-HS-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Historia sztuki

Celem kształcenia na kierunku historia sztuki (II st.) jest pogłębienie wiedzy ze sztuki polskiej i europejskiej oraz zdobycie umiejętności z zakresu muzealnictwa i rynku dzieł sztuki, dokumentacji i inwentaryzacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji i popularyzacji wiedzy o sztuce. Na kierunku dostępne są przedmioty do wyboru oraz moduły zajęciowe, umożliwiające nabycie umiejętności w wybranym zakresie: Dydaktyka plastyki; Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki; Muzealnictwo i animacja kultury.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę jako muzealnik, pracownik w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach kultury i ochrony dziedzictwa, urzędach konserwatorskich, jako popularyzator wiedzy o sztuce, nauczyciel plastyki, pracownik związany z rynkiem obrodu dziełami sztuki oraz wydawnictwami branżowymi. Absolwent studiów magisterskich jest także przygotowany do podjęcia pracy naukowej.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku historia sztuki ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki ogólnej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną.Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych,placówkach badawczych,muzealnych i konserwatorskich,galeriach antykwarycznych,wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki,redakcjach wydawnictw,czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Historia sztuki studia II stopnia zatwierdzone zostały Uchwałą nr 48/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Program kształcenia określono Uchwałą nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Historia Sztuki II rokECTSwykćwprsemzal
Fakultety do wyboru dla 2 roku 2 stopnia66030e
Seminarium magisterskie dla 2 roku 2 stopnia3460e
Wykłady monograficzne12180zoc
UKSW-PO-S-21560zoc
Razem:573003060

1 - Student wybiera przedmioty w sumie za min. 5 ects z grupy zajęć humanistycznych lub społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/