Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne

Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Filologia polska I stopień niestacjonarna

Filologia polska I stopnia to studia licencjackie prowadzone w trybie niestacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku dostępne są moduły do wyboru, których realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Są to: Komunikacja w biznesie oraz Edytorstwo. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) orazprasie.

Dokumenty od Kandydatów przyjmowane będą na kampusie przy ul. Dewajtis 5 od 14 lipca, w salach 310 i dziekanacie WNH , we wtorki, środy i czwartki,  w godzinach 9.00 - 14.00 

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia polska, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 55/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia polska I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Nauki pomocnicze215zoc
Język łaciński215zoc
Historia Polski2,515e
Gramatyka opisowa języka polskiego2,515zal
Kultura języka215zal
Wstęp do nauki o języku315zoc
Analiza dzieła literackiego215zal
Poetyka215zal
Tradycja biblijna315e
Historia literatury polskiej-literatura dawna-wykład2,515zal
Historia literatury polskiej- literatura dawna- ćwiczenia215zal
Etyka315zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Lektorat języka angielskiego21515zal
Wstęp do językoznawstwa historycznego215e
Wstep do nauki o literaturze315e
Tradycja antyczna315e
Arcydzieła literatury światowej215zoc
Historia Polski2,515e
Język łaciński215zoc
Poetyka215zoc
Analiza dzieła literackiego215zoc
Kultura języka215zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego2,515zoc
Historia literatury polskiej-literatura dawna -wykład2,515e
Historia literatury polskiej-literatura dawna, ćwiczenia2,515zoc
Lektorat języka angielskiego21515zoc
Język polski akademicki1
Razem:61,51352551530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia polska II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Wstęp do dziejów filozofii315zal
Historia Literatury polskiej-romantyzm, wykład215zal
Historia literatury polskiej-romantyzm, ćwiczenia215zal
Stylistyka praktyczna315zal
Poetyka215zal
Historia teatru europejskiego215zal
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Lektorat języka angielskiego215zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego315zal
Seminarium licencjackie315zal
Wstęp do dziejów filozofii-wykład315e
Historia literatury polskiej -romantyzm-wykład215e
Historia literatury polskiej-romantyzm, ćwiczenia215zoc
Stylistyka praktyczna315zoc
Poetyka215e
Historia teatru europejskiego215e
Lektorat języka angielskiego21515zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego315e
Seminarium licencjackie315zal
Zasady redagowania tekstu315zal
Zasady redagowania tekstu315zoc
Zasady poprawności językowej w praktyce redakcyjnej315zoc
Edytorstwo naukowe315zal
Edytorstwo naukowe315zoc
Razem:601052103030
Filologia polska III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Gramatyka historyczna języka polskiego215zal
Historia literatury polskiej-współczesność-wykład2,515zal
Historia literatury polskiej-wsółczesność, ćwiczenia215zal
Teoria literatury215zal
Wiedza o kulturze1,515zal
HLP-Pozytywizm - wykład315e
HLP- Pozytywizm- ćwiczenia315zoc
Seminarium licencjackie615zal
Gramatyka historyczna języka polskiego215e
Historia Literatury Polskiej-Młoda Polska-wykład315e
Historia Literatury Polskiej-Młoda Polska-ćwiczenia315zoc
Historia literatury polskiej-współczesność2,515e
Historia literatury polskiej-współczesność-ćwiczenia215zoc
Teoria literatury215e
Wiedza o kulturze1,515zoc
Seminarium licencjackie615zal
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej315zoc
Warsztat redaktora i problemy typografii215zal
Przygotowanie publikacji współczesnej315zoc
Warsztat redaktora i problemy typografii215zoc
Praktyki studenckie - specjalizacja edytorska (studia niestacjonarne)6150 lub 120zal
Razem:609018030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/