Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne

Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku dostępne są moduły do wyboru, których realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Są to: Komunikacja w biznesie oraz Edytorstwo. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) orazprasie.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

  • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
  • środy w godz. 10.00-14.00,
  • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia polska, studia niestacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Plan i program studiów określono Uchwałą nr 55/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia polska I rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Nauki pomocnicze15zoc
Język łaciński15zoc
Historia Polski15e
Gramatyka opisowa języka polskiego15zal
Kultura języka15zal
Wstęp do nauki o języku15zoc
Analiza dzieła literackiego15zal
Poetyka15zal
Tradycja biblijna15e
Historia literatury polskiej-literatura dawna-wykład15zal
Historia literatury polskiej- literatura dawna- ćwiczenia15zal
Etyka15zoc
Kultura i techniki studiowania115zoc
Lektorat języka angielskiego1515zal
Wstęp do językoznawstwa historycznego15e
Wstep do nauki o literaturze15e
Tradycja antyczna15e
Arcydzieła literatury światowej15zoc
Historia Polski15e
Język łaciński15zoc
Poetyka15zoc
Analiza dzieła literackiego15zoc
Kultura języka15zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego15zoc
Historia literatury polskiej-literatura dawna -wykład15e
Historia literatury polskiej-literatura dawna, ćwiczenia15zoc
Lektorat języka angielskiego1515zoc
Język polski akademicki1
Razem:11352551530

1 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Filologia polska II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Wstęp do dziejów filozofii15zal
Historia Literatury polskiej-romantyzm, wykład15zal
Historia literatury polskiej-romantyzm, ćwiczenia15zal
Stylistyka praktyczna15zal
Poetyka15zal
Historia teatru europejskiego15zal
Ochrona własności intelektualnej11515zoc
Lektorat języka angielskiego15zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego15zal
Seminarium licencjackie15zal
Wstęp do dziejów filozofii-wykład15e
Historia literatury polskiej -romantyzm-wykład15e
Historia literatury polskiej-romantyzm, ćwiczenia15zoc
Stylistyka praktyczna15zoc
Poetyka15e
Historia teatru europejskiego15e
Lektorat języka angielskiego1515zoc
Gramatyka opisowa języka polskiego15e
Seminarium licencjackie15zal
Zasady redagowania tekstu15zal
Zasady redagowania tekstu15zoc
Zasady poprawności językowej w praktyce redakcyjnej15zoc
Edytorstwo naukowe15zal
Edytorstwo naukowe15zoc
Razem:1105210153030
Filologia polska III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemlizal
Gramatyka historyczna języka polskiego15zal
Historia literatury polskiej-współczesność-wykład15zal
Historia literatury polskiej-wsółczesność, ćwiczenia15zal
Teoria literatury15zal
Wiedza o kulturze15zal
HLP-Pozytywizm - wykład15e
HLP- Pozytywizm- ćwiczenia15zoc
Seminarium licencjackie15zal
Gramatyka historyczna języka polskiego15e
Historia Literatury Polskiej-Młoda Polska-wykład15e
Historia Literatury Polskiej-Młoda Polska-ćwiczenia15zoc
Historia literatury polskiej-współczesność15e
Historia literatury polskiej-współczesność-ćwiczenia15zoc
Teoria literatury15e
Wiedza o kulturze15zoc
Seminarium licencjackie15zal
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej15zoc
Warsztat redaktora i problemy typografii15zal
Przygotowanie publikacji współczesnej15zoc
Warsztat redaktora i problemy typografii15zoc
Praktyki studenckie - specjalizacja edytorska (studia niestacjonarne)120zal
Razem:9018012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/