Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia II stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-AZD-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 26/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 26/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw_ter - Ćwiczenia terenowe
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rokECTSwykćwcw_terkonprsem_mgrzal
Archiwistyka - teoria i metodologia archiwalna230e
Dzieje i losy książki w XIX i XX w.230e
Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w.460e
Rządy komunistyczne w Polsce460e
Metodyka opracowania akt staropolskich230zoc
Paleografia łacińska330zoc
Rodzaje współczesnej dokumentacji230e
Statystyka i demografia historyczna230e
Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją230zoc
Translatorium z języka łacińskiego330zoc
Zarządzanie dokumentacją współczesną. Dokumentacja aktowa i nieaktowa230zoc
Polskie archiwa i źródła archiwalne XIX i XX w11260zoc
Archiwa cyfrowe w Polsce i za granicą230e
Archiwoznawstwo330zoc
Translatorium z j. angielskiego430zoc
Edytorstwo źródeł historycznych230zoc
Archiwa historii mówionej230e
Książka jako źródło wiedzy archiwalnej230zoc
Neografia łacińska330zoc
Zarządzanie dokumentacją współczesną. Dokumentacja aktowa i nieaktowa230zoc
Źródła do historii regionalnej230e
Ćwiczenia terenowe w archiwach, bibliotekach oraz instytucjach zajmujących się ochroną i230zoc
Praktyki zawodowe130zoc
Zajęcia z dziedziny nauk społecznych560zoc
Język polski akademicki2
Razem:7039030303003060

1 - lub Rządy komunistyczne w Polsce

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rokECTSwykćwcw_terkonprsem_mgrzal
Brak zajęć

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/