Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Świadczenia i ubezpieczenia

Pomoc materialna

Dział Pomocy Materialnej UKSW dla studentów i doktorantów

http://www.dpm.uksw.edu.pl/

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW

ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa

pok. 003, 004, 006,

przyjmuje interesantów:

poniedziałek - nieczynne
wtorek 9:00 - 12:00
środa 9:00 - 12:00
czwartek 11:30 - 14:30
piątek 11:30 - 14:30

Pok. 003:
  • Obsługa Wydziału Nauk Pedagogicznych,
  • Stypendia Ministra 

kierownik DPMS mgr Marlena Miniewicz,

tel. 22 561 88 68, (fax) 561 88 68, e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl

Pok. 004:

  • Obsługa Wydziału Nauk Humanistycznych, Obsługa Doktorantów

specjalista ds administracyjnych mgr Zofia Parol - urlop

referent administracyjny Grzegorz Dębski,

tel. 22 561 88 19, (fax) 561 88 68, e-mail: g.debski@uksw.edu.pl

  • Obsługa Wydziału Prawa i Administracji

starszy referent administracyjny mgr Anna Garlepów,

tel. 22 561 88 19, (fax) 561 88 68, e-mail:a.garlepow@uksw.edu.pl,

  • Obsługa Wydziału Studiów nad Rodziną oraz Wydziału Teologicznego, ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów, wydawanie zaświadczeń dot. pomocy materialnej,

specjalista ds. administracyjnych mgr inż. Izabela Ołdakowska,

tel. 22 561 88 19, (fax) 561 88 68, e-mail:i.oldakowska@uksw.edu.pl:

Pok. 006:

  • Obsługa studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

specjalista ds administracyjnych  Małgorzata Borycka,

tel. 22 561 90 16, (fax) 561 88 68, e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl

  • Obsługa Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Stypendiów RP

starszy referent administracyjny Paulina Stawicka

tel. 22 561 90 16, (fax) 561 88 68, e-mail: p.stawicka@uksw.edu.pl

Ubezpieczenie

  • Studenci obywatele Polski objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym,

które uprawnia ich do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

– do 26 r. życia winni zgłosić ich rodzice lub inni prawni opiekunowie,

jeśli nie ma takiej możliwości lub Student skończył 26 lat, na w niosek Studenta robi to Uczelnia.

  • Studentom pochodzącym z krajów Unii Europejskiej przysługuje bezpłatne leczenie

(o ile posiadają oni ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju

i posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).

  • Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego Studentów

można znaleźć na stronie DPM w zakładce ubezpieczenia.

Świadczenia i udogodnienia specjalne

Codziennymi problemami osób niepełnosprawnych studiujących na UKSW zajmuje się

Pełnomocnik Rektora ds. osób Niepełnosprawnych

dr Agnieszka Regulska - a.regulska@uksw.edu.pl