Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Programy, kursy i praktyki

Kursy językowe

Kursy językowe

UKSW oferuje Studentom możliwość uczenia się lub rozwijania na wyższych poziomach
6 nowożytnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Na lektoraty należy zapisywać się poprzez USOSweb.
Jest również możliwość odbywania części zajęć w systemie e-learningowym.

Kursy językowe w UKSW prowadzi Studium Języków Obcych.

Język Polski dla Cudzoziemców

Cudzoziemcy zainteresowani nauką języka polskiego mogą wziąć udział w kursach prowadzonych przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury Polskiej prowadzoną przez Wydział Nauk Humanistycznych.
SJPiKP prowadzi również zajęcia z glottodydaktyki w ramach jednej ze specjalizacji na kierunku Filologia polska oraz serdecznie zaprasza na studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego.

Kontakt:
ul. Dewajtis 5, domek nr 3
tel.: +48 22 561 89 63
e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

Praktyki

Praktyki

Studenci UKSW mogą ubiegać się o odbycie w czasie studiów praktyk studenckich. W przypadku kilku wydziałów są one związane z programem studiów.

Osoby zainteresowane ofertami pracy, praktyk zawodowych oraz staży powinny skontaktować się z Biurem Karier UKSW, znajdującym się na Kampusie na Młocinach, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok. 222, tel. 22 569 97 98, 22 569 96 42.

Szkolenia

Szkoleniami i doradztwem zawodowym na UKSW zajmuje się Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, które przeprowadza testy w zakresie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, aktywnie bada rynek pracy oraz ściśle współpracuje z Biurem Karier, m.in. badającym losy absolwentów naszej Uczelni.

kontakt:
ul. Wóycickiego 1/3, bud.21, pok. 118
tel.: 22 569 97 97
e-mail: konsultacje@uksw.edu.pl, szkolenia@uksw.edu.pl

Programy międzynarodowe

Studenci i pracownicy UKSW mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej. Uniwersytet uczestniczy aktywnie m.in. w programie LLP Erasmus oraz posiada wielu partnerów, z którymi współpracuje na podstawie porozumień dwustronnych.

Wszelkie informacje związane z możliwościami wyjazdowymi i udziałem w programach międzynarodowych można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Uczestnictwem Studentów w programie Erasmus zajmuje się Sekcja Erasmus w DWM:

kontakt:
Magdalena Prokop
tel. +48 22 561 89 49