Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku
studiów stacjonarnych I stopnia,
II stopnia i jednolitych magisterskich:

28-30 września 2022

- WNHS, WPK, WMP 28 września 2022
- WPiA, WFCh 29 września 2022
- WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM, WNP 30 września 2022
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej
3 października 2022
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

7 października 2022
(wolny od zajęć dyd.)

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego
31 października 2022
(zajęcia według planu piątkowego)
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego
9 listopada 2022
(zajęcia według planu piątkowego)
Śródsemestralna sesja egzam. w trakcie
zajęć dydaktycznych**
12-16 grudnia 2022
Opłatek uniwersytecki 15 grudnia 2022
Przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023

zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego

5 stycznia 2023
(zajęcia według planu piątkowego)

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

27 stycznia 2023
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 30 stycznia 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych*** 30 stycznia - 12 lutego 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach nst. wg planów zajęć st. nst.
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 13 - 19 lutego 2023

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych wg planów zajęć st. nst.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 20 lutego 2023
Sesja poprawkowa semestru zimowego od 27 lutego
do 12 marca 2023
Przerwa świąteczna 5-11 kwietnia 2023
dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych na studiach stac.
2 maja 2023
(wtorek)
Promocje doktorskie i habilitacyjne 25 maja 2023
Msza Św. z okazji Święta UKSW 28 maja 2023
Święto UKSW 26 maja 2023
(wolny od zajęć dyd. na st. stac.)
dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych na studiach stac.
9 czerwca 2023
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 19 czerwca 2023
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 20 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stac.*** 20-30 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach niestac. wg planów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023
Sesja poprawkowa semestru letniego 4-22 września 2023

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III semestr – 25 października 2022 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie od 2 sierpnia do 24 października 2022 r.

** W okresie od dnia 12 do 16 grudnia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana
na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie

*** Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 31.01.2023 r. oraz 21.06.2023 r. są zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów)