Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

26-28 września 2018

- WNHiS, WPK, WMP 26 września 2018
- WPiA, WFCh    27 września 2018
- WBNS, WNP, WSR, WNH 28 września 2018
Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów 28 września 2018
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2018
Pierwszy dzień I trymestru* 1 października 2018
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 8 października 2018 (wolny od zajęć)
Dzień wolny od zajęć 2 listopada 2018
Ostatni dzień zajęć I trymestru* 14 grudnia 2018
Opłatek uniwersytecki 20 grudnia 2018
Sesja egzaminacyjna I trymestru* 17-21 grudnia 2018
Przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 - 2 stycznia 2019
Pierwszy dzień II trymestru* 7 stycznia 2019
Sesja poprawkowa I trymestru* 7-18 stycznia 2019
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

28 stycznia 2019

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29 stycznia - 8 lutego 201
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 29 stycznia 2019
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 11-15 lutego 2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 15 lutego 2019
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 18 lutego 2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 25 lutego - 8 marca 2019
Ostatni dzień zajęć II trymestru* 22 marca 2019
Sesja egzaminacyjna II trymestru* 25-29 marca 2019
Pierwszy dzień zajęć III trymestru* 1 kwietnia 2019
Sesja poprawkowa II trymestru* 8-17 kwietnia 2019
Przerwa świąteczna 17-23 kwietnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 27 maja 2019
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne 28 maja 2019 (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze* 14 czerwca 2019
Sesja egzaminacyjna 17-30 czerwca 2019
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 17 czerwca 2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 9-21 września 2019

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.