Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku
studiów stacjonarnych I stopnia,
II stopnia i jednolitych magisterskich:

28-30 września 2021

- WNHS, WPK, WMP 28 września 2021
- WPiA, WFCh, WNP 29 września 2021
- WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM 30 września 2021
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej
1 października 2021
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

11 października 2021
(wolny od zajęć dyd.)

dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych na studiach stacjonarnych

2 listopada 2021

Opłatek uniwersytecki 15 grudnia 2021
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu czwartkowego
22 grudnia 2021
środa-> zajęcia czwartkowe
Przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych na studiach stacjonarnych

7 stycznia 2022
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

31 stycznia 2022

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 1 lutego 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 2 - 12 lutego 2022
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 14 - 18 lutego 2022

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 18 lutego 2022
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 21 lutego 2022
Sesja poprawkowa semestru zimowego od 28 lutego
do 10 marca 2022
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego
13 kwietnia 2022
środa-> zajęcia piątkowe
Przerwa świąteczna** 14-19 kwietnia 2022
dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych na studiach stacjonarnych
2 maja 2022
Święto UKSW 27 maja 2022
(wolny od zajęć dyd. na st. stac.)
Promocje doktorskie i habilitacyjne 28 maja 2022
Msza Święta z okazji Święta UKSW 29 maja 2022
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 14 czerwca 2022
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 15 czerwca 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach stac. 17-30 czerwca 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach niestac. wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022
Sesja poprawkowa semestru letniego 5-21 września 2022

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III sem. -
15 listopada 2021 ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 05.08 – 10.11.2021 r.

** 14-15.04.2022 r. dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych
dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny