Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Aktualnie uczelnia kształci ok 9 600 studentów i doktorantów na 82 kierunkach studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie i III stopnia). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 12 wydziałach:

Wydział Teologiczny
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 14 dyscyplinach:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Literaturoznawstwo
 • Matematyka
 • Nauki chemiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki o polityce
 • Nauki socjologiczne
 • Nauki teologiczne
 • Pedagogika
 • Prawo
 • Prawo kanoniczne
 • Psychologia


Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską, w której obecnie kształci się 77 doktorantów w 9 dyscyplinach.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do 30 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich i doktoranckich albo samorządzie studentów i doktorantów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Uczelnia zatrudnia ponad 1120 osób w tym 730 nauczycieli akademickich i 392 pracowników administracyjnych.
Zajęcia odbywają się na dwóch Kampusach (link do rozmieszczenia budynków):

 • na Bielanach, ul. Dewajtis 5
 • na Młocinach, ul. Wóycickiego 1/3

Tabele ocen ECTS

Przydatne linki

USOSweb

STUDIA PODYPLOMOWE

Szkoła DOKTORSKA

Samorząd doktorantów - kontakt

Samorząd studentów - kontakt

NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów - kontakt

platforma e-UKSW

Studium Języków Obcych - konakt

Studium Wychowania Fizycznego - kontakt

Studium Pedagogizacji - kontakt

Inspektorat BHP - kontakt

Biuro Rekrutacji - kontakt

Dział Pomocy Materialnej - kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej - kontakt

Biuro Karier - kontakt

Centrum Wspracia Studenta - kontakt

Biuro Badań Naukowych - kontakt

Dział księgowości - kontakt

Biblioteka UKSW - kontakt

Studio UKSW - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych - kontakt

AZS - kontakt

Chór - kontakt

Teatr - kontakt

Duszpasterstwo - kontakt