Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Aktualnie uczelnia kształci ok 14 000 studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjinarnym na 10 wydziałach:

Wydział Teologiczny
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 12 dyscyplinach.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do 30 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich i doktoranckich albo samorządzie studentów i doktorantów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Uczelnia zatrudnia ponad 1120 osób w tym 730 nauczycieli akademickich i 392 pracowników administracyjnych.
Zajęcia odbywają się na dwóch Kampusach:

Tabele ocen ECTS

Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia polska
Filologia spec. klasyczna
Filologiaspec. włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Przydatne linki

USOSweb

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA DOKTORANCKIE

Samorząd doktorantów - kontakt

Samorząd studentów - kontakt

NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów - kontakt

platforma e-UKSW

Studium Języków Obcych - konakt

Studium Wychowania Fizycznego - kontakt

Studium Pedagogizacji - kontakt

Inspektorat BHP - kontakt

Biuro Rekrutacji - kontakt

Dział Pomocy Materialnej - kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej - kontakt

Biuro Karier - kontakt

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego - kontakt

Biuro Badań Naukowych - kontakt

Kwestura - kontakt

Biblioteka UKSW - kontakt

Studio UKSW - Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych - kontakt

AZS - kontakt

Chór - kontakt

Teatr - kontakt

Duszpasterstwo - kontakt