Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje dla studentów przyjezdnych

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na dwóch Kampusach:

tu znajdziemy :

Dziekanaty: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk o Rodzinie,

a także biura jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Pedagogizacji, Biuro Karier, Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, Dział pomocy Materialnej, Biuro Rekrutacji, Centrum Systemów Informatycznych i in.

tu znajdziemy:

Dziekanaty: Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Nauk Humanistycznych,

jak również Rektoraty i biura administracji centralnej: Kwestura, Dział Kadr i Płac, Dział Kształcenia, Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji, Uniwersytet Otwarty, Dział Współpracy Międzynarodowej, Biuro Informacji i Promocji, Biuro ds.  Badań Naukowych, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Centrum Systemów Informatycznych i in.

Informacje na temat życia w Warszawie, przydatne adresy, rozkłady jazdy i schematy komunikacji miejskiej oraz multimedialne plany miasta można znaleźć na stronach internetowych:

Studenci biorący udział w programach międzynarodowych, np. LLP Erasmus, mogą korzystać z pomocy oferowanej przez Studentów zrzeszonych w Erasmus Student Network.

Zakwaterowanie

Studenci UKSW spoza Warszawy, mogą zdecydować się na zamieszkanie w jednym z Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim Przyjaźń:

Nowe domy studenckie:

  1. miejsce w pokoju dwuosobowym – 580 zł/m-c
  2. miejsce w pokoju małżeńskim – 610zł/m-c

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają: opłatę za pobyt (580zł lub 610zł) + kaucję zwrotną w wysokości 700zł oraz opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim.

Stara zabudowa:

1. miejsce w pokoju dwuosobowym – 410 zł/m-c
2. miejsce w pokoju dwuosobowym, gdy mieszka w nim jedna osoba – 610 zł/m-c
3. miejsce w pokoju jednoosobowym – 450 zł/m-c


Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają kaucję w wysokości:

  1. studenci z Polski – pełną opłatę miesięczną, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim
  2. studenci obcokrajowcy – kaucję w wysokości 650zł, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 100zł, która pozostaje w domu studenckim


Wnioski o zakwaterowanie należy składać do uczelnianego Działu Pomocy Materialnej – kontakt.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania są sprawą bardzo indywidualną i zależą od osobistej sytuacji i preferencji studenta.

Podstawowe (orientacyjne) miesięczne wydatki na utrzymanie:

  • zakwaterowanie - średni koszt wynajmu ok. 400 PLN
  • wyżywienie ok. 600 PLN
  • bilet miesięczny komunikacji miejskiej – ulgowy 55 PLN

Opieka zdrowotna

Studenci UKSW mogą korzystać z opieki akademickiej służby zdrowia, która zapewnia zarówno przeprowadzenie okresowych badań kontrolnych jak i stałą opiekę medyczną.

Posiłki

Na obu kampusach znajdują się stołówki z szeroką ofertą gastronomiczną.

W głównych budynkach (Nowy Gmach na Bielanach i bud. 21 na Młocinach)

działają również kawiarenki sieci Coffee feel i nie tylko, oferujące lekkie posiłki i napoje.