Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji i przyjęć na studia

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok jednolitych
studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w UKSW w roku
akademickim 2021/2022 wynosi 85 zł.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków/specjalności w ramach
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych za pierwszy kierunek/specjalność wnosi
opłatę w wysokości 85 zł, a za każdy następny kierunek/specjalność60 zł, odrębnie
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki:

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/aktualnosci

Procedury rejestracyjne

System Internetowej Rejestracji Kandydata

https://irk.uksw.edu.pl/