Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Programmes, internships

Language courses

Language Courses

UKSW offers the opportunity to learn and improve on higher levels
6 modern foreign languages: English, German, French, Russian, Italian and Spanish.

For foreign language courses one signs up through USOSweb.

It Is also possible to complete part of the courses in e-learning system.
Language courses at the UKSW supervises the Foreign Languages Department.

Polish Language for Foreigners

Foreigners interested in learning Polish language can take part in courses conducted by The School of Polish Language and Culture led by the Faculty of Humanity.

This unit also conducts courses in Foreign Language Teaching Methodologies as one of the specializations of Polish Philology and invites for postgraduate studies in Teaching Polish As a Foreign Language.

Kontakt:
ul. Dewajtis 5, building no. 3
tel.: +48 22 561 89 63
e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

Internships

Praktyki

Studenci UKSW mogą ubiegać się o odbycie w czasie studiów praktyk studenckich. W przypadku kilku wydziałów są one związane z programem studiów.

Osoby zainteresowane ofertami pracy, praktyk zawodowych oraz staży powinny skontaktować się z Biurem Karier UKSW, znajdującym się na Kampusie na Młocinach, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok. 222, tel. 22 569 97 98, 22 569 96 42.

Szkolenia

Szkoleniami i doradztwem zawodowym na UKSW zajmuje się Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, które przeprowadza testy w zakresie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, aktywnie bada rynek pracy oraz ściśle współpracuje z Biurem Karier, m.in. badającym losy absolwentów naszej Uczelni.

kontakt:
ul. Wóycickiego 1/3, bud.21, pok. 118
tel.: 22 569 97 97
e-mail: konsultacje@uksw.edu.pl, szkolenia@uksw.edu.pl

International programmes

Studenci i pracownicy UKSW mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej. Uniwersytet uczestniczy aktywnie m.in. w programie LLP Erasmus oraz posiada wielu partnerów, z którymi współpracuje na podstawie porozumień dwustronnych.

Wszelkie informacje związane z możliwościami wyjazdowymi i udziałem w programach międzynarodowych można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Uczestnictwem Studentów w programie Erasmus zajmuje się Sekcja Erasmus w DWM:

kontakt:
Magdalena Prokop
tel. +48 22 561 89 49