Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża) (WT-SLO-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Posiada kwalifikacje merytoryczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz przedszkolach na mocy Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 03.04.2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz.MEN.2019.9) § 1 pkt 2, § 2 pkt 1, a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Teologia, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 roku. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą Nr 280-2014/2015 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 września 2015 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_mon - Wykład monograficzny
cw2 - Cwiczenia 2
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta1 - Lektorat języków starożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
pr - Praktyka
pr2 - Praktyka
prosem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 2 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Teoria poznania21515kol
Język polski230kol
Wychowanie fizyczne015zal
Historia i geografia biblijna215kol
Psychologia ogólna115e
Metafizyka115kol
Język łaciński23030kol
Logika215kol
Emisja głosu130 lub 15kol
Historia filozofii-Średniowiecze230 lub 15e
Wprowadzenie w chrześcijaństwo21515kol
Psychologia ogólna115zoc
Historia Kościoła-Średniowiecze11030kol
Metafizyka215e
Wychowanie do trzeźwości215kol
Historia Kościoła-Średniowiecze230 lub 15e
Język angielski130kol
Liturgika115e
Konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego11515zoc
Muzyka kościelna230kol
Muzyka kościelna230kol
Szkolenie biblioteczno-informacyjne*zal
Problematyka uzależnień230kol
Liturgika215e
Razem:361201759030303015
Teologia ogólna 6 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Pedagogika i dydaktyka230e
Teologia fundamentalna-Eklezjologia230e
Język łaciński23030kol
Proseminarium215zal
Teologia dogmatyczna-Trójca Święta230e
Teologia moralna-ogólna230e
Wychowanie fizyczne015zal
Stary Testament215kol
Prawo kanoniczne230 lub 1515e
Teologia fundamentalna215kol
Język włoski230e
Retoryka230 lub 15zoc
Stary Testament-Psalmy330e
Język włoski-egzamin na poziomie B2330e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Muzyka kościelna230kol
Nowy Testament115kol
Liturgika215e
Język angielski230e
Muzyka kościelna230kol
Liturgika115e
Język angielski-egzamin na poziomie B233030 lub 2e
Problematyka uzależnień230kol
Nowy Testament115kol
Nowy Testament-Listy Katolickie330e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Razem:532701353012030301515
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Katechetyka11515zal
Katechetyka11515zal
Homiletyka115zal
Liturgika115zal
Wychowanie fizyczne015zal
Nowy Testament115kol
Teologia pastoralna115zal
Stary Testament215kol
Teologia duchowości115zal
Muzyka kościelna230 lub 15zal
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne230e
Katolicka nauka społeczna11515zal
Teologia dogmatyczna115kol
Prawo kanoniczne11515kol
Katolicka nauka społeczna115zal
Prawo kanoniczne11515zoc
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Nowy Testament-Corpus Johanneum330e
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia230e
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna71515zoc
Technologia informacyjna230 lub 15zoc
Teologia dogmatyczna-Stworzenie130e
Teologia dogmatyczna-Chrystologia130e
Stary Testament - Księgi Mądrościowe330e
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Nowy Testament-Corpus Paulinum230e
Razem:4439015120151515
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Muzyka kościelna230kol
Katechetyka115e
Stary Testament215kol
Prawo kanoniczne11515zoc
Wychowanie fizyczne015zal
Katechetyka125 lub 15kol
Katolicka nauka społeczna115kol
Teologia pastoralna115e
Katolicka nauka społeczna115e
Prawo kanoniczne215e
Homiletyka115e
Nowy Testament-Listy Katolickie330e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia215e
Teologia duchowości11515kol
Nowy Testament115kol
Teologia dogmatyczna115kol
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne230e
Liturgika115e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia215e
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna71515zoc
Teologia dogmatyczna115kol
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Nowy Testament115kol
Teologia dogmatyczna-Łaska123e
Teologia moralna szczegółowa-Życie osobiste230e
Nowy Testament-Ewangelie synoptyczne330e
Technologia informacyjna230 lub 15zoc
Liturgika215e
Teologia dogmatyczna-Duch Święty122e
Stary Testament-Psalmy330e
Teologia duchowości125 lub 1515kol
Razem:5540513530151515
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne230e
Liturgika115zal
Bioetyka115zal
Prawo kanoniczne11515zoc
Prawo kanoniczne11515kol
Homiletyka115zal
Muzyka kościelna230 lub 15zal
Katolicka nauka społeczna115zal
Historia sztuki kościelnej115zal
Katechetyka11515zal
Wychowanie fizyczne015zal
Teologia dogmatyczna115kol
Praktyka katechetyczna550kol
Teologia moralna115kol
Teologia duchowości115zal
Homiletyka115zal
Katechetyka11515zal
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna71515zoc
Technologia informacyjna230 lub 15zoc
Teologia pastoralna115zal
Teologia dogmatyczna-Chrystologia130e
Teologia dogmatyczna-Stworzenie130e
Liturgika215zal
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Stary Testament - Księgi Mądrościowe330e
Liturgika115zal
Teologia pastoralna115zal
Ekumenizm130e
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Eklezjologia, Mariologia230e
Razem:4940513550151515
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Teologia moralna115kol
Liturgika125 lub 15kol
Katechetyka115e
Homiletyka115e
Prawo kanoniczne11515zoc
Homiletyka125 lub 15kol
Katechetyka125 lub 15kol
Katolicka nauka społeczna115e
Prawo kanoniczne215e
Muzyka kościelna230kol
Praktyka katechetyczna550kol
Wychowanie fizyczne015zal
Historia sztuki kościelnej115kol
Bioetyka115e
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Technologia informacyjna230 lub 15zoc
Teologia duchowości125 lub 1515kol
Diagnostyka pedagogiczna230zal
Dydaktyka katechetyczna230zal
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna71515zoc
Teologia dogmatyczna-Łaska123e
Ekumenizm130e
Teologia moralna szczegółowa-Życie osobiste230e
Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia21515zal
Technologia informacyjno-komunikacyjna dla nauczycieli21515zal
Stary Testament-Psalmy330e
Teologia dogmatyczna-Duch Święty122e
Liturgika115e
Teologia pastoralna115e
Prawo oświatowe130zal
Teologia dogmatyczna115kol
Stary Testament-Księgi prorockie330e
Teologia dogmatyczna-Eschatologia215e
Teologia moralna szczegółowa-Życie społeczne230e
Liturgika215e
Teologia dogmatyczna-Sakramentologia215e
Teologia duchowości11515kol
Teologia pastoralna125 lub 15e
Teologia dogmatyczna115kol
Razem:654501359050151515
Teologia VI rokECTSwykwyk_moncw2ćwkonlek_nowleklek_sta1lek_staprpr2prosemsemsem_mgrszkwfzal
Katechetyka125 lub 15kol
Spowiednictwo125kol
Teologia pastoralna125 lub 15e
Współczesne ruchy eklezjalne125kol
Teologia biblijna125kol
Praktyka pastoralno-pedagogiczna5305050kol
Homiletyka125 lub 15kol
Konserwacja zabytków125kol
Prawo wyznaniowe115e
Liturgika125 lub 15kol
Technika kancelaryjna110kol
Teologia pastoralna150kol
Praktyka katechetyczna550kol
Katechetyka125e
Spowiednictwo125kol
Socjologia parafii125kol
Muzyka kościelna125kol
Psychologia pastoralna125e
Teologia duchowości125 lub 1515kol
Technologia informacyjna230 lub 15zoc
Ćwiczenia sądowe125kol
Ex universa theologia102e
Ochrona własności intelektualnej215zoc
Teologia małżeństwa i rodziny125e
Seminarium naukowe-Teologia fundamentalna71515zoc
Seminarium naukowe-Teologia biblijna71515zoc
Razem:571822519015100503030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/