Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne

Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne (WH-FP-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Filologia polska II stopnia to studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przygotowanie do wykonywania różnych zawodów. W ofercie naszego kierunku znaleźć bowiem można – obok specjalizacji nauczycielskiej – moduły, których realizacja w procesie kształcenia daje zespół określonych, cenionych na rynku pracy, umiejętności. Są to: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Komunikacja Językowa: media, reklama, PR oraz Edytorstwo. Po zrealizowaniu specjalizacji nauczycielskiej na drugim stopniu absolwent zdobywa pełne kwalifikacje nauczycielskie i może pracę jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego pozwala na pracę w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Umiejętności zdobyte na module komunikacyjnym pozwolą na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, na stanowisku rzecznika prasowego oraz firmach zajmujących się copywritingiem. Moduł edytorski przygotowuje do pracy w wydawnictwach książkowych (tradycyjnych i cyfrowych) orazprasie.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia polska studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 160/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 160/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia polska I rokECTSwykćwkonsemzal
Metodologia badań nad językiem cz.I330zoc
Metodologia badań nad językiem cz. II330zoc
Historia języka330zoc
Historia języka2,530e
Dialektologia330zoc
Metodologia badań literackich330zal
Metodologia badań literackich330e
Translatorium330zoc
Translatorium330zoc
Historia dramatu polskiego w XX i XXI wieku230zoc
Historia dramatu polskiego w XX i XXI wieku30zoc
Komunikacja interpersonalna i medialna230zoc
Wprowadzenie do estetyki literackiej330zoc
Historia literatury polskiej 1945-1989430zoc
Wybrane problemy poprawności językowej230zoc
Seminarium magisterskie430zoc
Seminarium magisterskie430zal
Wprowadzenie w tradycję11260zoc
Literatura powszechna1
Przedmioty specjalizacyjne dla II roku filologii polskiej (studia II stopnia)15120zoc
Język polski akademicki2
Razem:74,51204506060

1 - Student wybiera 1 z 2 bloków: Literatura powszechna lub Wprowadzenie w tradycję (12 ects, kon=60)

2 - Przedmiot obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców (1-2 sem.) ects=6 wyk=60h

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/